ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
 

 

 การเลือกออบเจ็กต์                                                           

    ปกติเวลาที่เราทำการเลือกออบเจ็กต์โดยเครื่องมือ Selection Tool เราสามารถเลือกได้
1 ออบเจ็กต์โดยการคลิกเมาส์ และหากเราต้องการเลือกออบเจ็กต์มากกว่า 1 ออบเจกต์ ให้เรากด Shift พร้อม
กับการคลิกเลือกออบเจ็กต์ชิ้นที่เราต้องการเลือกต่อไป

     นอกจากนั้นเรายังสามารถทำการเลือกออบเจ็กต์ต่าง ๆ
ได้ด้วยการลากเมาส์ครอบออบเจ็กต์ที่เราต้องการ


ลากเมาส์ครอบออบเจ็กต์ที่เราต้องการเลือก

       หากเราดับเบิ้ลคลิกที่ออบเจ็กต์ที่มีทั้ง Stroke และ Fill จะเป็นการเลือกทั้ง Stroke และ Fill
   ซึ่งวิธีการนี้ จะเป็นการสะดวกในการเลือกออบเจ็กต์ที่มีทั้ง Stroke และ Fill ในครั้งเดียว
     ในการวาดรูปทรงอ็อบเจ็ค สามารถกำหนดให้เป็นแต่ละอ็อบเจ็คเป็นอิสระต่อกัน หรือให้มีผลต่อกันได้

Object Drawing
   1.อ็อบเจ็คที่ได้จากการวาดแต่ละครั้งจะเป็นอิสระต่อกัน
   2.เมื่อวาดอ็อบเจ็คซ้อนทับกันจะไม่มีผลทำให้อีกอ็อบเจ็ค
      เปลี่ยนแปลงไป
   3.กำหนดโดยคลิกเลือกที่ Object Drawing

  
Merge Drawing
   1.อ็อบเจ็คที่ได้จากการวาดจะมีผลต่ออ็อบเจ็คอื่น
   2.เมื่อวาดอ็อบเจ็คซ้อนทับกันจะมีผลทำให้อ็อบเจ็คอื่น
          หรือตนเองเปลี่ยนแปลงไป
   3.กำหนดโดยไม่คลิกเลือก Object Drawing

   

    
top