ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
 

 

 


การซ้อนกันของรูปทรงใน Flash                                                          

         ๐หากเราวาดออบเจ็กต์ที่มีแต่ Fill ซ้อนกันโดย สี Fill ของออบเจ็กต์ทั้งสองมีสีเหมือนกัน
     จะทำให้พื้นที่ ของออบเจ็กต์ทั้งสองถูกรวมเข้าด้วยกัน


นำมารวมกัน                           ผลที่ได้คือออบเจ็กต์ถูกรวมกัน

         ๐หากเราวาดออบเจ็กต์ที่มีแต่ Fill ซ้อนกันโดย สี Fill ของออบเจ็กต์ทั้งสองมีสีต่างกัน
      จะทำให้พื้นที่ของออบเจ็กต์ทั้งสองถูกแยกออกจากกัน และบริเวณสีเดิมที่ถูกทับจะหายไป


       หากเราดับเบิ้ลคลิกที่ออบเจ็กต์ที่มีทั้ง Stroke และ Fill จะเป็นการเลือกทั้ง Stroke และ Fill
   ซึ่งวิธีการนี้ จะเป็นการสะดวกในการเลือกออบเจ็กต์ที่มีทั้ง Stroke และ Fill ในครั้งเดียว
     ในการวาดรูปทรงอ็อบเจ็ค สามารถกำหนดให้เป็นแต่ละอ็อบเจ็คเป็นอิสระต่อกัน หรือให้มีผลต่อกันได้


นำมารวมกัน                                 ผลที่ได้คือออบเจ็กต์ถูกแยกจากกัน
                                                  และบริเวณสีเดิมที่ถูกทับจะหายไป        ๐หากเราวาดออบเจ็กต์ที่เป็น Stroke ทับลงบน Fill จะเป็นการแยกออบเจ็กต์ที่เป็น Fill
      ออกจากกัน ซึ่งวิธีการนี้จะมีประโยชน์มากในการตัดหรือแยกออบเจ็กต์ออกจากกัน

   

    
top