ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
 

 


การนำภาพ Bitmap เข้ามาใช้งาน                                                       

     Flash สามารถจัดการกับภาพแบบ Bitmap ได้หลากหลายชนิด โดยหากเราต้องการ
ใช้งานก็ให้เราใช้ คำสั่ง File > Import >Import to Stage เพื่อนำภาพมาไว้บน Stage
ในทันทีเลย หรือเราอาจใช้คำสั่ง File > Import >Import to Library เพื่อนำภาพมาไว้
ใน Library ก่อนจากนั้นเราค่อยนำ ภาพเข้ามาใช้ในภายหลัง

การกำหนดคุณสมบัติของรูปภาพแบบ Bitmap
    เพื่อไม่ให้ Flash มีชิ้นงานใหญ่เกินไป เมื่อเรานำภาพแบบ Bitmap เข้ามาใน Flash
แล้วเมื่อเราทำการ Export Movie โปรแกรมจะทำการบีบอัดภาพของเราโดยอัตโนมัติ
ซึ่งถือเป็นค่ามาตราฐาน ซึ่งจะใช้กับภาพทุกภาพ นอกจากนั้นเรายังสามารถเลือก
ที่จะจัดการบีบอัดภาพของเราแต่ละภาพได้เองซึ่งสามารถทำได้ดังนี้


   ๐ ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่รูปนั้น ๆ ในพาเลท Library ก็จะปรากฎ หน้าต่างมาให้เราตั้งค่าการบีบอัด
   ๐ ให้ทำการคลิกขวาที่รูปนั้น ๆ และเลือก Properties.. ก็จะปรากฎ หน้าต่างมาให้เราตั้งค่าการบีบอัด

   
top