ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
 การนำภาพ Bitmap เข้ามาใช้งาน                                                       

    
     ปกติเวลาที่เรานำภาพแบบ Bitmap เข้ามาใน Flash เราจะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือปรับแต่งค่า
ต่าง ๆ ได้ (เราทำได้เพียงแต่การย่อ/ขยาย) ซึ่งหากเราต้องการปรับแต่งแก้ไขภาพแบบ Bitmap
เพิ่มเติมโดยใช้ คำสั่ง Modify > Break Apart หรือกด Ctrl +B


     ภาพบิทแมพ (Bitmap) เกิดจากการเอาจุดสีหรือเม็ดสีที่เราเรียกกันว่า พิกเซล (Pixel) มาเรียงกัน
เป็นตารางสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายการปูกระเบื้อง ซึ่งกระเบื้องแต่ละแผ่นจะแทนเม็ดสี แต่ละพิกเซล
นั่นเอง ขนาดของภาพจะมีความกว้างยาวและจำนวนพิกเซลคงที่ เพราะฉะนั้นความสวยงามของภาพ
จึงขึ้นอยู่กับความละเอียดของเม็ดสีหรือจำนวนพิกเซล ยิ่งมีความละเอียดมากภาพยิ่งสวยงามมาก
เมื่อมีการขยายภาพ คุณภาพของภาพจะลดลง โดยจะมองเห็นภาพเป็นสี่เหลี่ยมที่เกิดจากจุดพิกเซล
(Pixel) ขยายตัว อย่างชัดเจน


     เมื่อใช้คำสั่ง Break Apart แล้วเราจะสามารถ
ปรับแต่งแก้ไขภาพ ได้มากยิ่งขึ้น


     สามารถวางจาก Clipboard ได้โดยตรงหรือ เลือก File -> Import to Stage… เลือกไฟล์ Bitmap
เราสามารถใช้ Bitmap เป็นลายได้หรือแสดงได้ไฟล์ตระกูล Bitmap ที่รองรับได้แก่ png, bmp, gif,
jpge, psd, tga, tiff และ ตระกูล Mac

     ภาพ Bitmap ที่ Import เข้ามาใช้งาน อาจมีขนาดใหญ่อาจจะต้องทำการแปลงภาพให้อยู่
ในลักษณะ ของภาพ Vector ก่อน โดย
          • เลือกคำสั่ง Modify, Trace Bitmap ปรากฏหน้าต่าง ดังนี้
          • ปรับค่าต่างๆ ดังนี้

                    o Color Threshold ค่าระดับสีเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 pixel
                       โดยถ้าความแตกต่างของ 2 pixel มีน้อย ก็จะถือว่าเป็นสี
                        เดียวกัน ค่ายิ่งสูงจะทำให้จำนวนสีของภาพลดน้อยลง (ถ้าจะ
                       ให้ได้ภาพที่มีสีตรงกับภาพเดิม ควรกำหนดเป็น 10)
                    o Minimum Area จำนวน Pixel โดยรอบที่นำมาใช้กำหนดสี
                    o Curve Fit & Corner Threshold ความเรียบของเส้นขอบ
                       และการคงสภาพของมุมแหลมของภาพ

   
top