ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
 

การนำภาพ Bitmap เข้ามาใช้งาน                                                       

 การสร้างข้อความใน Flash มีอยู่สองลักษณะดังนี้

     ๐ การสร้างข้อความแบบอิสระเป็นวิธีการสร้างข้อความแบบพื้นฐานมีวิธีการคือให้คลิกที่
จากนั้นให้คลิกที่บริเวณที่ต้องการพิมพ์ และทำการพิมพ์ข้อความ

     การพิมพ์ข้อความแบบอิสระเหมาะสำหรับข้อ ความที่มีความยาวไม่มากนัก เช่น หัวข้อ หรือ
ข้อความที่เป็นปุ่ม Link


ให้สังเกตการพิมพ์ข้อความแบบอิสระบริเวณ
ขอบมุมจะมีสัญลักษณะเป็นวงกลม

     หากเราทำคลิกที่วงกลมบริเวณมุมของกล่องข้อความและ
ลากไป ก็จะเป็นการเปลี่ยนข้อความแบบอิสระ เป็นข้อความ
แบบกำหนดขอบเขต (วงกลมจะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยม)
ถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนค่ากลับคืนให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่
สี่เหลี่ยม (สี่เหลี่ยมจะกลับเป็นวงกลม)


การสร้างข้อความแบบกำหนดขอบเขต

     การสร้างข้อความใน Flash มีอยู่สองลักษณะดังนี้
          ๐ การสร้างข้อความแบบกำหนดขอบเขต มีวิธีการคือให้คลิกที่ จากนั้นทำการคลิกและ
             ลากเมาส์เพื่อกำหนดขอบเขตที่ต้องการพิมพ์ และพิมพ์ข้อความในขอบเขตที่เลือกไว้

ให้สังเกตการพิมพ์ข้อความแบบกำหนดขอบ
เขตขอบมุมจะมีสัญลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม

      การพิมพ์ข้อความแบบกำหนดขอบเขต เหมาะสำหรับข้อความที่มีความยาวมาก หรือข้อความ
ที่ทำการพิมพ์จากโปรแกรม อื่นและนำเข้ามาใน Flash โดยคำสั่ง Paste เช่น ข้อความที่เป็น Content
ของเว็บไซต์

     หากเราทำคลิกที่วงกลมบริเวณมุมของกล่องข้อความและ ลากไป ก็จะเป็นการย่อและขยาย
กล่องข้อความซึ่งจะส่งผล กับข้อความข้างในด้วย


   
top