ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
 


ซิมบอลและอินสแตนซ์                                                  


     ซิมบอล (Symbol) คือการนำออบเจ็กต์ที่เป็นภาพกราฟิก ปุ่มกด หรือมูฟวี่ มากำหนดเป็นต้นแบบ
เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในชิ้นงาน โดย Symbol ที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกจัดเก็บไว้ใน Library
เราไม่สามารถนำ Symbol มาใช้งานบน Stage ได้โดยตรง แต่เราจะนำเพียงสำเนาของ Symbol
หรือที่เราเรียกว่า อินสแตนซ์ (Instance) มาใช้ ซึ่งหนึ่ง Symbol สามารถ นำมาใช้งานเป็น Instance
ได้หลายอัน บน Stage โดยแต่ละ Instance อาจถูกปรับแต่งรายละเอียด เช่น ขนาด สี ฯลฯ
แต่ทั้งหมดก็มาจาก Symbol


Symbol ต้นแบบเมื่อถูกสร้างจะถูกจัดเก็บ
ไว้ใน Library


     เมื่อเรานำ Symbol จาก Library มาใช้งานบน Stage เราจะเรียก Symbol ที่เรานำมาวางไว้บน
Stage ว่า Instance ซึ่ง Instance เป็นเพียง สำเนาของ Symbol เราสามารถเรียก Instance มาใช้
งานบน Stage ได้อย่างไม่จำกัดและถ้าเรา ทำการปรับเปลี่ยน Instance ในลักษณะ ต่าง ๆ ก็จะไม่ส่ง
ผลต่อ Symbol

Symbol
Instance
Symbol
Instance
การเปลี่ยนแปลง Instance
จะไม่มีผลกับ Symbol
การเปลี่ยนแปลง Symbol
มีผลกับ instance

     การนำ Instance มาใช้งานซ้ำ ๆ กันบน Stage มีข้อดีคือจะช่วยให้ File Movie ของเรามีขนาด
เล็กลง กว่า การที่เราทำการสร้างรูปทรงแบบเดียวกันขึ้นมาใหม่บน Stage


   
top