ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
 การสร้าง Symbol                                              


     เราสามารถสร้าง Symbol ได้หลายวิธีดังนี้

กรณีที่ 1 : การสร้าง Symbol จาก ออบเจ็กต์ที่มีอยู่แล้บน Stage

วิธีที่ 1 : คลิกเลือก ออบเจ็กต์ที่เราต้องการ เปลี่ยนให้เป็น Symbol แล้วใช้คำสั่ง Modify > Convert
to Symbol หรือกดปุ่ม F8 ที่คีย์บอร์ด

วิธีที่ 2 : คลิกเลือก ออบเจ็กต์ที่เราต้องการ และคลิกขวาแล้วเลือก Convert to Symbol...

กรณีที่ 2 : การสร้าง Symbol ขึ้นมาใหม่

     ให้ใช้คำสั่ง Insert >New Sybol...
หรือกดปุ่ม Ctrl + F8 ที่คีย์บอร์ด

หลังจากนั้นจากมีหน้าต่าง เปิดขึ้นมา ให้เราตั้งชื่อ และเลือกประเภทของ Symbol ตามที่เราต้องการ


   
top