ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 การแก้ไข Symbol                                        


     ให้เราทำการ ดับเบิ้ลคลิกที่ Instance ของ Symbol นั้น ๆ บน Stage หรือทำการดับเบิ้ลคลิก
ที่ไอคอน ของ Symbol นั้นบนพาเลท Library

     เราอาจเรียกการเข้าไปแก้ไข Symbol ในลักษณะ อย่างนี้ว่า Edit In Pace ซึ่งเราสามารถ
ทำการแก้ไข หรือจะทำการเพิ่ม Layer ปรับแต่งค่าต่าง ๆ ได้เหมือนกับ ออบเจ็กต์หนึ่ง ใน Stage
โดยเราอาจกล่าวได้ว่า Symbol ก็เหมือนกับการนำ ไฟล์ Flash มาซ้อน ไฟล์ Flash อีกทีหนึ่ง
เพราะใน Symbol จะมี Time line และ Layer เป็นของตัวเอง


การแก้ไข Symbol

    โปรแกรมจะทำการปรับปรุง Instance ทั้งหมด ของ Symbol นั้นที่มีการใช้ในมูฟวี่ให้โดยอัตโนมัต
ิ  สามารถ เปลี่ยนได้ 2 วิธีดังนี้


       1. คลิกเลือก Symbol ใน Library  คลิกขวาที่ชื่อ Symbol แล้ว
           เลือกคำสั่ง Edit จากเมนูลัด หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ Symbol
       2. ดับเบิ้ลคลิกที่อ็อบเจ็ค บนสเตจ
   
top