ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::


เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)                            

     • home
     • site map
     • about us
                    ส่วนประกอบของ Flash8
|--------------------
|--------------------
|--------------------
|--------------------
|--------------------
                    การสร้างชิ้นงานใหม่
|--------------------
|--------------------
|--------------------
|--------------------
|--------------------
                    การกำหนดขนาดของชิ้นงาน
|--------------------
|--------------------
|--------------------
|--------------------
|--------------------การจัดการหน้าจอก่อนเริ่มต้นการทำงาน
จัดการทูลบ็อกซ์
รวมกลุ่มพาเนล
การปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น
                     การใช้ Timeline และ Frame เบื้องต้น
|--------------------
|--------------------

                    การใช้เครื่องมือ Tool box
|--------------------
|--------------------
|--------------------
|--------------------
|--------------------
|--------------------

                    ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Object
|--------------------
|--------------------
|--------------------


                    การนำภาพเข้ามาใช้งาน
|--------------------
|--------------------
|--------------------


                    การสร้างข้อความ
|--------------------
|--------------------

                    การสร้าง Symbol
|--------------------
|--------------------|--------------------


                    การสร้างภาพเคลื่อนไหว แบบ Frame by Frame
|--------------------
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------
                    เทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Motion Tween
|--------------------
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Shape Tween
เทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Shape Tween
การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Motion Tween
รายละเอียดของ Tween ที่เราสามารถปรับแต่งได้
เทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Motion Tween
การทำใช้งาน Motion Guide เพื่อสร้างงานแอนิเมชั่น
การใช้งาน ActionScript
การทำงานเกี่ยวกับ File เสียง
การบีบอัดข้อมูลเสียงเพื่อลดขนาดชิ้นงาน
การใช้งานไฟล์วีดีโอ
การสร้าง Botton


     • แบบทดสอบ


   
top