FUJI

 

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว "ฟูจิ"ได้ก่อกำเนิดขึ้น ในสมัยที่คนไทยทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จักอาหารญี่ปุ่นกันเท่าไร นัก ส่วนใหญ่มองว่าอาหารญี่ปุ่นนั้นราคาแพง รับประทานยาก เป็นปลาดิบๆ แต่ "ฟูจิ" ไม่หวาดหวั่นกับภาพลักษณ์เช่นนั้น กลับเห็นช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยได้รู้จักอาหาร ญี่ปุ่นกันมากขึ้นในภาพลักษณ์ใหม่ โดย"ฟูจิ"ใช้แนวคิด การให้บริการอาหารญี่ปุ่นที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุสมผล

" ฟูจิ" ร้านแรกเปิดบริการที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ซึ่งเป็นศูนย์การค้าชานเมืองกรุงเทพมหานครที่ ทันสมัยมากในยุคนั้น "ฟูจิ"ประสบความสำเร็จกับสาขาแรก นี้เป็นอย่างดี ลูกค้าให้การตอบรับตามที่คาดหวังไว้ ทำให้ "ฟูจิ" เชื่อมั่นที่จะขยายสาขาต่อไป แต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแนวทางการ บริหารแบบอนุรักษ์นิยม ไม่เร่งรีบก้าวกระโดด "ฟูจิ"จึงสามารถ รักษาคุณภาพอาหาร และการบริการได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ และครองใจลูกค้า มาอย่างยาวนาน

แม้ว่าในตอนแรก "ฟูจิ"หวังเพียงว่าจะเปิดบริการประมาณ 5 สาขาเท่านั้น แต่ปรากฎว่ากระแสความนิยมอาหารญี่ปุ่นกลับสูงขึ้นทั้งที่เมืองไทยและทั่วโลก ส่งผลให้ "ฟูจิ"ไม่อาจหยุดนิ่ง และตอบรับกระแสนี้โดยการขยายสาขาเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันมีถึง 27 สาขาทั่วกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัด ทั้งนี้โดยมุ่งหวังที่จะให้บริการลูกค้าชาวไทยอย่างทั่วถึงนั่นเอง และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฟูจิได้กลายเป็น ผู้นำตลอดกาล

ตัวอย่างอาหารใน ฟูจิ