อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Device)
     หน่วยรับข้อมูล (Input unit ) ทำหน้าที่ป้อนคำสั่งเข้าไป ซึ่งหน่วยรับข้อมูลนี้เองเปรียบเสมือน
การมองเห็นของตา การได้ยินของหู การได้กลิ่นของจมูก อุปกรณ์ Input unit มีมากมายหลายหลาย
รูปแบบ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
     1. หน่วยป้อนข้อมูลเข้าหลัก (Primary Input) คืออุปกรณ์ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี
     2. หน่วยป้อนข้อมูลเสริม (Alternative Input) คืออุปกรณ์ที่จะมีหรือไม่ก็ได้คอมพิวเตอร์ก็สามารถทำงานได้ แต่ถ้ามีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการป้อนข้อมูลเข้า เช่น การนำเข้ารูป เสียง เป็นต้น

หน่วยป้อนข้อมูลเข้าหลัก (Primary Input)
   - เมาส์ (Mouse)
   - คีย์บอร์ด (Keyboard)


ภาพอุปกรณ์นำเข้าเมาส์ และคีย์บอร์ด
ที่มา : http://www.rmutphysics.com/CHARUD/oldnews/265/wireless/cp4_2.html


หน่วยป้อนข้อมูลเสริม (Alternative input)

สแกนเนอร์ (Scanner)
ที่มา : http://www.overclockzone.com/news/information/2008/12/37
กล้อง (Camera)
ที่มา : http://www.arowanacafe.com/webboard/view.php?id=6210
ไมโครโฟน (Microphone)
ที่มา : http://www.overclockzone.com/tns/Year2007/11/ASUS_XONAR
ปากกาแสง (Lightpen)
ที่มา : http://phung0895gmail.blogspot.com
จอยสติ๊ก (Joystick)
ที่มา : http://krujid.com/joystick.htm
 
แหล่งข้อมูล : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=284601
เมนู ถัดไป