แบบทดสอบ ผังเว็บไซต์ บทนำ
   โลกยุคการสื่อสารไร้พรมแดนในปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ีได้ว่า
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมากมาย
ในชีวิตประจำวัน เราสามารถฝากถอนเงินสดกันได้ง่ายมากขึ้น
โดยผ่านระบบ ATM แทนที่จะต้องเดินไปทำรายงานยัง
ธนาคารโดยตรงแบบสมัยก่อน การซื้อตัวหนังผ่านระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอีกหลายอย่างที่มนุษย์ดำเนินกิจกรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของการ ใช้เทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็นไปอย่าง ขยายตัว
และนับวันจะเพิ่มมากขึ้น...< อ่านต่อ >