โลกยุคการสื่อสารไร้พรมแดนในปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมากมายในชีวิตประจำวัน เราสามารถฝากถอนเงินสดกันได้มากยิ่งขึ้นโดยผ่านระบบ ATM แทนที่จะต้องเดินไปทำรายการยังธนาคารโดยตรงแบบสมัยก่อน การซื้อตั๋วหนังผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หือรับจ่ายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่มีให้เห็นกันจนชินตา ระบบการจัดการสำนักงานยุคใหม่ที่นำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เสมือนเป็นสำนักงานอัตโนมัติ มีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันหลายสาขา ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตัดสินใจดำเนินการได้อย่างทันท่วงที สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเป็นไปอย่างขยายตัวและนับวันเพิ่มมากขึ้น
     คอมพิวเตอร์ ถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย ในสมัยก่อนรูปร่างของคอมพิวเตอร์จะไม่เหมือนเครื่องพีซีที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ ขนาดของคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นค่อนข้างใหญ่ และมีน้ำหนักมาก การพกพาไปไหนมาไหนจึงไม่สะดวกนัก จึงนิยมใช้กันตามห้องปฏิบัติการใหญ่ๆหรือทำสงครามเป็นหลัก แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเล็งเห็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีมากขึ้น จึงส่งผลให้ความนิยมมีมากขึ้นเป็นลำดับ จากอุปกรณ์ขนาดใหญ่มหึมา ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด ความสามารถในการพกพาที่ง่ายก็เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่ง ที่พบได้ในคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน อีกทั้งระดับราคาก็ปรับตัวลงไปอย่างมาก สมัยก่อนคนที่จะมีคอมพิวเตอร์ต้องมีฐานะค่อนข้างดีพอสมควร หรือไม่ก็จะพบเห็นตามห้างร้านหรือบริษัทเพียงเท่านั้น เมื่อระดับราคาปรับตัวลดลง กลุ่มผู้ใช้จึงขยายวงกว้างมากขึ้น และแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน
     ประกอบกับเทคโนโลยีของการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น บทบาทการใช้งานคอมพิวเตอร์จึงได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ จากเดิมที่คนใช้อยู่ในกลุ่มเล็กๆ ก็เริ่มมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้น มีการเริ่มใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย ข้อมูลสามารถเชื่อมถึงกันได้แค่ปลายนิ้วสัมผัส การติดต่อสื่อสารทำได้แบบไร้พรมแดน ผู้ใช้อีกซีกโลกหนึ่งสามารถติดต่อกับผู้ใช้อีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดาย ก่อให้เกิดสารสนเทศที่มีประโยชน์มากมายมหาศาล


เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ที่มา : http://nooplemonic.exteen.com/images/pic%201.jpg
 
แหล่งข้อมูล : หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิโรจน์  ชัยมูล