ผู้จัดทำ  นายเทพพล    อยู่ทวี ,นายอุกฤษฏ์   นันอุมาลี,นายพีรพงศ์   ศรีจันดที่ปรึกษา อ.พิศมัย  ศุภพงศ์

 

 

สิ่งที่ท่านต้องมีสำหรับการเป็นช่างคอมพิวเตอร์

-  Handdy Drives

-  CD RW

-  ชุดอุปกรณ์ไขควง

-  ครีมตัดสาย

-  ปากกา

-  สมองที่เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่

-  สุดท้ายที่ช่างทุกแขนง  คือ  "จิตวิญาณของการเป็นช่าง"

           การเป็นช่างผมเชื่อว่าทุกๆท่านสามารถเป็นกันได้  เพราะส่วนมาทุกท่านส่วนมาที่เป็นผู้ชายหลายท่านมีความสามารถในการซ่อมอุปกรณ์ต่าง  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถซ่อมด้วยตัวเองได้เอง  แต่ความสามารถของแต่ละคนก็มีขีดจำกัด  ซึ่งทุกคนนั้นมีความสามารถที่เด่นๆ กันคนละอย่าง  เช่นเดียวกัน  การเป็น "ช่างคอมพิวเตอร์"  ก็เหมือนกันที่มีไม่มากที่จะมีความสามารถด้านนี้อย่างเชี่ยวชาญ  และช่างคอมแต่ละคนก็มีความสามารถในการซ่อมที่ไม่เท่ากันอีกเช่นกัน  บ้างคนถนัดการซ่อมอุปกรณ์ในส่วน Hard Ware บ้างคนถนัดการซ่อมในส่วนของ  Sofe Ware  นี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่า  "ทำไมต้องมีช่าง"  เพราะถ้าไม่มีช่างอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คงต้องใช้แล้วทิ้งเลย  

           การเป็นช่างที่สำคัญที่สุดของการเป็นช่างไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ท่านต้องเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้รื่องภาษาคอมพิวเตอร์มากสุด  การเรียนรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้เกียรตินิยมดีเยี่ยม   การเรียนภาษาอังกฤษที่ถึงขนาดใช้กับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล้ว  แต่มันสำคัญที่ว่าคุณแก่ปัญหาที่เกิดขึ้น  ณ  จุดตรงนั้นได้มากน้อยขนาดไหนถ้าคุณนำความรู้ที่่านมีอยู่  ไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันของตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้มากที่สุด  ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดในอนาคตที่ท่านต้องเจอได้  คุณถือว่าคุณประสบผลสำเร็จของการเป็นช่างที่ดีได้แล้วครับ

           ผมอยากจะบอกว่า  ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างแขนงไหนหรือว่าท่านประกอบอาชีพใดๆ  ก็ตามผมอยากให้ท่านพึ่งระลึกถึงเสมอว่าคุณต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพของท่านเคารพในจรรยาบัญของอาชีพตน  ที่สำคัญผู้ที่เป็นช่างคอมพิวเตอร์นั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อชิ้นงานที่ท่านได้ทำอยู่(คิดเสมอว่าเครื่องที่ท่านซ่อมเป็นเครื่องของท่านเองก็แล้วกัน)  ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่อ่าน