ขั้นตอนและวิธีการแชร์ข้อมูล

      หากคุณต้องการแชร์ข้อมูลของคุณไปให้ผู้ใช้คนอื่นในระบบใช้งาน สามารถทำได้ดังนี้

    1.  คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอน My Computer แล้วคลิกคำสั่ง Explore เพื่อเรียกโปรแกรม Explorer ขึ้นมา

    2.  จากนั้นให้คุณเปิดไปยังไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์

    3.  คลิกเมาส์ขวาที่ไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ แล้วคลิกคำสั่ง Sharing..

    4. จะมีหน้าต่าง Properties ของโฟลเดอร์ที่กำหนดปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ออปชัน Shared As

    5. กำหนดชื่อของข้อมูลที่ต้องการแชร์ในช่อง Share Name

    6. ที่ช่อง Comment เป็นช่องสำหรับกรอกคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่แชร์ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

    7. ในส่วนของ Access Type ให้เลือกรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลที่แชร์โดยจะมีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ

      -  Read-Only หมายถึง  ให้ผู้ใช้คนอื่นมีสิทธิ์เข้ามาใช้ข้อมูลได้อย่างเดียว ไม่มีสิทธิ์เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลที่แชร์

      -  Full หมายถึง ให้ผู้ใช้คนอื่นมีสิทธิ์เข้ามาใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้

      -  Depends on Password หมายถึง กำหนดให้ผู้ใช้ที่จะเข้ามาใช้ข้อมูลได้ต้องใส่รหัสผ่านก่อนหากผู้ใช้คนอื่นไม่ทราบรหัสผ่านก็จะไม่สามารถ เข้ามาใช้ข้อมูลได้ หากเลือกตัวเลือกนี้  คุณจะต้องกำหนดรหัสผ่านในส่วนของ Password ด้วย โดยจะมีรหัสผ่านอยู่ 2 ประเภท คือ Read - Only Password เป็นรหัสผ่านที่สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้อย่างเดียว และ Full Access Password เป็นรหัสผ่านที่สามารถเพิ่ม , ลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้ด้วย

    8.  เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว  ให้คุณคลิกปุ่ม OK

    9.  หากคุณมีการกำหนดรหัสผ่านเอาไว้ในส่วนของ Password จะ มีหน้าต่าง Password Confirmation ปรากฏขึ้นมา เพื่อให้คุณใส่รหัสผ่านที่กำหนดอีกครั้ง เมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK  ข้อมูลที่คุณเลือกก็จะถูกแชร์ให้ผู้ใช้คนอื่นสามารถเข้ามาใช้งานได้