วิธีการต่อสายUTP แบบตรง

     1.  ใช้มีดคัตเตอร์ปอกสาย  การปอกต้องระวังอย่าให้สายในขาด


ที่มารูปภาพ: http://edtech.kku.ac.th/~s48221275011/485050297-9/Cat5.html

     2.  คลี่สายในออกและทำการจัดเรียงสายตามที่ต้องการต่อ โดยเรียงสายทั้ง 8 ให้แบนเพื่อสะดวกในการเข้าสาย


ที่มารูปภาพ: http://edtech.kku.ac.th/~s48221275011/485050297-9/Cat5.html

     3.  ตัดปลายสายทั้ง 8 ให้ตรงกัน


ที่มารูปภาพ: http://edtech.kku.ac.th/~s48221275011/485050297-9/Cat5.html

     4.  นำสายที่เรียงไว้ทั้ง 8 เสียบเข้าไปกับตัว URL 45 Connector โดยให้หันด้านที่มีขาล็อคขึ้นด้านบนให้เสียบสายที่ 1 เข้าที่ช่องซ้ายสุด และเรียงตามลำดับต่อไป


ที่มารูปภาพ: http://edtech.kku.ac.th/~s48221275011/485050297-9/Cat5.html

     5.  ใช้คีมจัมป์สายทำการจัมป์สาย โดยให้ตัว RJ45 Connector อยู่ตรงร่องของคีมจัมป์ แล้วบีบคีมให้แน่นคีมจะบีบให้สายติดแน่นอยู่กับตัว RJ-45 Connector


ที่มารูปภาพ: http://edtech.kku.ac.th/~s48221275011/485050297-9/Cat5.html

     6. ทำการเข้าสายอีกด้าน ก็จะได้สายที่พร้อมใช้งาน 1 เส้น


ที่มารูปภาพ: http://edtech.kku.ac.th/~s48221275011/485050297-9/Cat5.html