วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

   ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆโดยจะเป็นการต่อการ์ดที่ใช้คอนเน็กเตอร์แบบ RJ-45 ใช้สายแบบ UTP และต่อเครื่องต่างๆผ่านฮับโดยมีวิธีการติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

     1. หลังจากที่ทำการเข้าสายแล้วให้คุณติดตั้งการ์ด โดยให้คุณเปิดฝาเคสของเครื่องออกก่อน

ที่มารูปภาพ: http://3.bp.blogspot.com/_zFtQ00HXWxk/Rukh2gY1TEI/AAAAAAAAABU/gBvtOJe3Cjo/s200/usb4.jpg

     2.  ถอดแผ่นเหล็กปิดช่องใส่การ์ดตรงตำแหน่งที่คุณจะใส่การ์ดออก

ที่มารูปภาพ: http://www.srisamut.com/images/1199937332/121.JPG

     3.  ทำการติดตั้งการ์ด LAN ตรงตำแหน่งที่เปิดช่องแล้วขันน็อตยึดตัวการ์ดให้แน่

     4.  นำสายสัญญาณที่ทำการเข้าสายเสร็จแล้วมาเสียบเข้าที่ขั้วต่อของการ์ด

     5.  สำหรับปลายสายสัญญาณอีกด้านให้นำไปเสียบที่ฮับ แต่หากเป็นเครือข่ายที่มี 2 เครื่อง ก็ให้นำปลายสายอีกด้านไปเสียบที่การ์ด LAN ของอีกเครื่องหนึ่ง

ที่มารูปภาพ: http://gangku.thainetdev.com/g14sec01/images/hub.jpg

     6.  ให้คุณทำการติดตั้งการ์ด LAN และเสียบสายกับเครื่องอื่นๆในระบบจนครบทุกเครื่อง