รู้จักกับไอคอน (Icons) ไฟล์ (Files) และโฟลเดอร์ (Folders)

 

การทำงานในระบบปฏิบัติการ Windows XP จะแสดงคำสั่ง หรือโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยรูปภาพ และตัวอักษร ซึ่งการจดจำคำสั่งต่างๆ นั้น ผู้ใช้สามารถจดจำรูปภาพได้ดีกว่าตัวอักษร ผู้ใช้จึงต้องทำความรู้จักกับรูปภาพต่างๆ เหล่านี้

ไอคอน (Icons)

bullet

หมายถึง สัญลักษณ์ที่แสดงเป็นรูปภาพ อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม อุปกรณ์ หรือ ข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

bullet

 Drive Icon

เป็นไอคอนที่ใช้แสดงชนิดของหน่วยขับ หรือหน่วยบันทึกข้อมูล  เช่น

 

หน่วยขับแผ่นบันทึกข้อมูลแบบแข็ง (Hard drive)

 

หมายถึง  หน่วยขับแผ่นบันทึกข้อมูลแบบอ่อน  (Floppy drive)

 

 

หน่วยขับแผ่นซีดี (CD-ROM drive)

bullet

Folder Icon

โฟลเดอร์ไอคอน  เป็นที่ที่ใช้ โปรแกรม  ไฟล์ข้อมูล หรือแม้แต่ สร้างโฟลเดอร์ย่อยๆ  ซึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์หากมีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆ ไว้ในโฟลเดอร์ อย่างเป็นหมวดหมู่  จะเป็นการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ  จะทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยในโฟลเดอร์สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ย่อยๆ ได้ตามต้องการ เพื่อใช้ในการแบ่งเก็บไฟล์ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน

 

โฟลเดอร์ที่เก็บเฉพาะไฟล์ข้อมูลเท่านั้น เช่น โฟลเดอร์ My Documents

 โฟลเดอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ระหว่างผู้ใช้ที่เชื่อมต่อเครือข่าย

 

โฟลเดอร์สำหรับเก็บโปรแกรมและข้อมูลทั่วไป 

bullet

Program Icon

 

ใช้แสดงโปรแกรม ซึ่งสัญลักษณ์ของแต่ละโปรแกรมจะไม่เหมือนกัน เช่น

 

สัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Word

 

สัญลักษณ์ของโปรแกรม Adobe Photoshop

bullet

Document Icon

สัญลักษณ์แฟ้มข้อมูล ที่สร้างจากโปรแกรมต่างๆ

 

สัญลักษณ์ของไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Word

 

สัญลักษณ์ของไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Excel

 

 

สัญลักษณ์ของไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint

 

 

สัญลักษณ์ของไฟล์เอกสารที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต


Back      Home     Next