01


 หน้าหลักคำชี้แจง ผลการเรียนรู้วัดประเมินผลเอกสารอ้างอิงคณะผู้จัดทำ

1  1. การเตรียมพร้อมก่อนสร้างเว็บเพจ 1  13. การสร้าง Heading
1  2. องค์ประกอบของเว็บเพจ 1  14. การกำหนดรูปแบบตัวอักษร
1  3. รู้จักกับโปรแกรม KomPozer 1  15.การกำหนดสีตัวอักษร
1  4. ความต้องการของระบบ 1  16. การจัดตำแหน่งข้อความ
1  5. การติดตั้งโปรแกรม KomPozer 1  17.การใส่หมายเลขหน้าหัวข้อย่อย
1  6. การเรียกใช้งานโปรแกรม 1  18. การแทรกรูปภาพ
1  7. การปิดโปรแกรม 1  19. การปรับขนาดรูปภาพ
1  8. ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม 1  20. การกำหนดลิงก์ให้กับข้อความ
1  9. การสร้างเอกสารใหม่ 1  21. การกำหนดลิงก์ให้กับรูปภาพ
1  10. การเปิดเว็บเพจเดิมมาแก้ไข 1  22. การแทรกตารางในเอกสาร
1  11. การบันทึกเว็บเพจ 1  23. เรียนรู้เกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
1  12. การสร้างข้อความ1  24. เรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Open Source

เว็บนี้ส่งเสริมการใช้โปรแกรมโอเพนซอร์ส
 สร้างด้วยโปรแกรม KomPozer version 0.7.10

แสดงผลได้ดี ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel
0202