1
 ผลการเรียนรู้
 หน้าหลักคำชี้แจง ผลการเรียนรู้วัดประเมินผลเอกสารอ้างอิงคณะผู้จัดทำ

                 1. บอกองค์ประกอบของเว็บไซต์ได้
   
                 2. อธิบายคุณลักษณะและการทำงานของโปรแกรมได้

                 3. สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ด้วยตนเอง

                 4. สามารถเปิด / ปิด โปรแกรมและบอกส่วนประกอบของโปรแกรมได้ถูกต้อง

                 5. สามารถสร้าง แก้ไข และบันทึกเว็บเพจได้

                 6. สามารถสร้างและตกแต่งข้อความในรูปแบบต่างๆได้

                 7. สามารถแทรกรูปภาพ ตารางและกำหนดลิ้งค์ได้

                 8. สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหวและเสียงในเว็บเพจได้
     
                 เลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา 010203040506070809101112131415161718192021222324

ู้