เว็บไซต์การเรียนรู้เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

                  

                   2. ไฟล์ไวรัส (file virus)                             ไฟล์ไวรัส ใช้เรียกไวรัสที่ติดไฟล์โปรแกรม เช่นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
                   นามสกุล.exe โปรแกรมประเภทแชร์แวร์เป็นต้น
                   (อ้างอิงจาก http://www.ช่างคอม.com)