การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 

การติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
คืออะไรกันนะ?
ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สายนำสัญญาน
 
ระบบไร้สาย
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย LAN

 

โครงสร้างของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

 

โพรโทคอล

 

การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย

 
     
 
 
 
กลับหน้าแรก