คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
ทำความรู้จักกับโปรแกรม
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม
เริ่มต้นการทำเว็บไซต์
อัพเว็บไซต์ขึ้นสู่โลกออนไลท์
เคล็ดลับน่ารู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
แบบทดสอบหลังเรียน
เริ่มต้นการทำเว็บไซต์

 
การพิมพ์ข้อความ


การพิมพ์ข้อความในเว็บเพจจะคล้ายกับการพิมพ์เอกสารใน Word โดยเราสามารถจัดรูปแบบข้อความให้สวยงามได้ด้วย โดยอาจใช้ตัวอักษรกราฟิกที่สีตัวอักษรตัดกับสีพื้นฉากหลัง เพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย และเราสามารถจัดรูปแบบและขนาดตัวอักษรได้โดยให้เลือกข้อความที่ต้องการปรับแต่ง และแก้ไขค่าต่าง ๆ ได้ที่หน้าต่าง Properties โดยมีรายละเอียดดังนี้
Format เป็นรูปแบบตัวอักษรสำเร็จที่เรานำมากำหนดให้กับข้อความได้
Font รูปแบบตัวอักษร โดยใน Dreamweaver จะแสดงรูปแบบตัวอักษรที่มีในเครื่อง PCและเครื่อง MAC
Size ขนาดของตัวอักษร ขนาดมาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 3
Color กำหนดสีให้ตัวอักษร

 


 
ที่มาของข้อมูล : http://aster.spu.ac.th