นิทานสอนลูกหลานให้ฉลาดได้อย่างไร

ผู้จัดทำคำนำแบบทดสอบก่อนเรียนมดง่ามกับจักจั่นคนตัดไม้กับเทวาชาวนากับงูเห่าไก่ได้พลอยลากับจิ้งหรีดแบบทดสอบหลังเรียน

 

 นิทานเรื่องราวที่มีประโยชน์แก่คนทุกเพศทุกวัย. นักเรียนอ่านได้ทุกระดับชั้น
และนำนิทานมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับตน
 เชื่อว่าทุกคนคงเคยผ่านการอ่านหรือรับฟังนิทานมาแล้ว  นิทานจะไม่ตาย
ไปจากวิถีชีวิตของคน
ดิฉันจึงเชื่อว่านิทานคือเรื่องราวง่ายๆที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนอย่างยิ่ง

หวังว่าทุกท่านจะอ่านนิทานด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีคุณค่า

ด้วยความปราถนาดี  จากครูไอสุรีย    เรืองรัตน์มณี

 

 

 

 

 จัดทำโดย ครูไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี . และคณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright(c)2009 Mrs.Isuree Ruengratmanee.All rights reserved.