ลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ
ผู้จัดทำคำนำแบบทดสอบก่อนเรียนมดง่ามกับจักจั่นคนตัดไม้กับเทวาชาวนากับงูเห่าไก่ได้พลอยลากับจิ้งหรีดแบบทดสอบหลังเรียน

ลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ
ในที่นี้ขอนำเสนอเฉพาะกลอน ๖ และู กลอน ๘ ซึ่งเป็นกลอนที่มีผู้นำมาเขียนมาก อีกประการหนึ่งในปัจจุบัน
สำหรับนักกลอนมือใหม่ บางครั้งในการเขียนกลอนอาจเขียนจำนวนคำขาดเกินไป ๑ คำ ก็มีบ้าง

 

.กลอนหก

..กลอนแปด

 

 ...anigreen12_next.gif

แผนผังกลอนหก.
...

แผนผังกลอนแปด
..

anigreen12_back_1.gif 

 

ลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 
กระต่ายตื่นตูม 
กลอนบทละคร 
กลอนเพลงชาวบ้าน 

 

คณะ                         หนึ่งบทมี ๒ คำกลอน
หนึ่งคำกลอน มี ๒ วรรค
หนึ่งวรรคมี ๖ คำ
ในหนึ่งบทมี ๔ วรรค คือ
วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง วรรคส่ง

สัมผัส                                                       
๑.คำสุดท้ายวรรคสดับ สัมผัสกับคำที่๒ หรือ๔
ของวรรครับ
๒.คำสุดท้ายวรรครับสัมผัสกับคำสุดท้ายของ
วรรครอง
๓.คำสุดท้ายวรรครองสัมผัสกับคำที่ ๒ หรือ๔
ของวรรคส่ง
๔.ร้อยสัมผัสระหว่างบทด้วยคำสุดท้าย          
วรรคก่อนสัมผัสกับคำสุดท้ายวรรครับ
ของบทต่อไป

 ตัวอย่างกลอน ๖                                       
 
หญิงไม่อยากมีสามี     หาในโลกนี้หาไหน
อันพวงบุปผามาลัย             เกลียดแมลงภู่ไซร้ไป่มี
 ควรจำธรรมดานาไร  ่  จักไม่รับไถใช่ที่      
ฉันใดชาดานารี                  ควรมีสามีแนบตัว         
                               (กนกนคร.กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

  

 คณะ                         หนึ่งบทมี ๒ คำกลอน
หนึ่งคำกลอน มี ๒ วรรค
หนึ่งวรรคมี ๘ คำ
ในหนึ่งบทมี ๔ วรรค คือ
วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง วรรคส่ง

สัมผัส                                                       
๑.คำสุดท้ายวรรคสดับ สัมผัสกับคำที่ ๓หรือ๕
ของวรรครับ
๒.คำสุดท้ายวรรครับสัมผัสกับคำสุดท้ายของ
วรรครอง
๓.คำสุดท้ายวรรครองสัมผัสกับคำที่ ๓ หรือ๕
ของวรรคส่ง
๔.ร้อยสัมผัสระหว่างบทด้วยคำสุดท้าย           
วรรคก่อนสัมผัสกับคำสุดท้ายวรรครับ
ของบทต่อไป

ตัวอย่างกลอนแปด                                
กลอนสุภาพแปดคำประจำบ่อน    
อ่านสามตอนทุกวรรคประจักษ์แถลง    
ตอนต้นสามตอนสองสองแสดง          
ตอนสามแจ้งสามคำครบจำนวน          
กำหนดบทระยะกะสัมผัส           
ให้ฟาดฟัดชัดความตามกระสวน          
วางจังหวะกะทำนองต้องกระบวน         
จึงจะชวนฟังเสนาะเพราะจับใจ            
                                   ประชุมลำนำ.หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)

 

 จัดทำโดย ครูไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี .และคณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright(c)2009 Mrs.Isuree Ruengratmanee.All rights reserved.