ประเภทของกลอน
ผู้จัดทำคำนำแบบทดสอบก่อนเรียนมดง่ามกับจักจั่นคนตัดไม้กับเทวาชาวนากับงูเห่าไก่ได้พลอยลากับจิ้งหรีดแบบทดสอบหลังเรียน

คำประพันธ์ประเภทกลอนเป็นคำประพันธ์ที่มีมานานแล้ว สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
 กลอนมาเจริญรุ่งเรืองมากในรัชกาลที่ ๒ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แห่งกรุงรัตนโกสินทร์    กวีที่สำคัญได้แก่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และสุนทรภู่ ฯลฯ โดยเฉพาะท่านสุนทรภู่นั้นเราทุกคนได้ประจักษ์ชัดเจนว่าท่านเป็นกวีเอกของโลกเป็นบรมครูกลอนเรียกได้ว่า
คำประพันธ์ประเภทกลอนได้เจริญพัฒนาสูงสุดลีลากลอนของท่านสุนทรภู่ได้รับการยอมรับให้เป็นกลอนที่มีความไพเราะที่สุด 

 

กลอนนิทาน 
กระต่ายกับเต่า 
กลอนนิราศ 
กลอนเพลงยาว 

 

ลอนสุภาพ

anipurple02_rotate_next.gifกลอน ๖
anipurple02_rotate_next.gifกลอน ๗
anipurple02_rotate_next.gifกลอน ๘
anipurple02_rotate_next.gifกลอน ๙

 

 

  

.

.

 

กลอนลำนำ


 anipurple02_rotate_next.gif.กลอนเสภา
       anipurple02_rotate_next.gifกลอนบทละคร
          anipurple02_rotate_next.gifกลอนดอกสร้อย
   anipurple02_rotate_next.gifกลอนสักวา
      anipurple02_rotate_next.gifกลอนขับร้อง

 

 

 

 

กลอนตลาด

      anipurple02_rotate_next.gifกลอนเพลงยาว
anipurple02_rotate_next.gifกลอนนิราศ
                     anipurple02_rotate_next.gifกลอนนิยาย กลอนนิทาน
               anipurple02_rotate_next.gifกลอนเพลงปฏิพากย์
                     ปรบไก่
                         เกี่ยวข้าว
                     ชาวนา
                     ชาวไร่
                        เพลงเรือ
                      พิษฐาน
                         พวงมาลัย
                     แห่นาค
                 ฉ่อย
                   ลำตัด
                    อีแซว
                ลิเก
                    โคราช
                           แหล่เทศน์
                      ขอทาน
                ี่มา: วราภรณ์  บำรุงกุล.ร้อยกรอง.ต้นอ้อ,๒๕๓๗

 

 

 

 

จัดทำโดย ครูไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี . และคณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright(c)2009 Mrs.Isuree Ruengratmanee.All rights reserved.