ชาวนากับงูเห่า
ผู้จัดทำคำนำแบบทดสอบก่อนเรียนมดง่ามกับจักจั่นคนตัดไม้กับเทวาชาวนากับงูเห่าไก่ได้พลอยลากับจิ้งหรีดแบบทดสอบหลังเรียน

 นิทานสอนลูกหลานให้ฉลาดได้อย่างไร
เรื่องราวในนิทานแต่ละเรื่องผู้แต่งหรือผู้เล่าจะสอดแทรกข้อคิด ข้อเตือนใจและสาระที่แฝงไว้ให้เราได้เก็บมาคิดเป็นคติสอนใจและส่งเสริมสติปัญญา
 ในหลากหลายแง่มุมที่จะปรับมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวืต ในชีวิตประจำวันของเราได้
แต่การอ่านนิทานให้ได้ประโยชน์ผู้อ่านจะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ว่าแก่นแท้ของแต่ละเรื่องมุ่งสอนข้อคิด อะไรแก่เรา
ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่านิทานแต่ละเรื่องมักจะแสดงแง่มุมสองด้านที่ตรงกันข้ามเสมอ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างดีกับไม่ดี
ชั่วกับเลว  ฉลาดกับเขลา ควรทำกับไม่ควรทำ เป็นต้น
ดังนิทานที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้ หวังว่าการอ่านนิทานครั้งนี้จะสามารถทำให้ท่านได้รับประโยชน์มากกว่าความสนุกเพลิดเพลินอย่างเดียว

 

 

.

กลอนนิทาน 
กระต่ายกับเต่า 
กลอนนิราศ 
กลอนเพลงยาว 

 

ชาวนากับงูเห่า
กาลครั้งหนึ่งในท้องนาเวลาเช้า
อากาศหนาวลมพัดโกรกโบกไสว
 ชาวนาหนึ่งออกเดินย่ำดำนาไป
ไม่ทันไรเหลือบเห็นงูคุดคู้นอน
 เกิดสงสารว่างูขดพดนอนหนาว
คงเหน็บร้าวเจ็บไข้ใคร่ไถ่ถอน
จึงอุ้มงูอุ่นไอไม่ขาดตอน
งูค่อยผ่อนเริ่มพลิกกระดิกกาย
ครั้นงูเห่ามีพลังเหมือนดังเก่า
ก็แว้งเอากัดชาวนาน่าใจหาย
ชาวนาเจ็บด้วยพิษงูรู้ใกล้ตาย
จึงพูดไว้ก่อนสิ้นใจไห้เป็นคุณ
อย่าทำบุญแก่สัตว์ร้ายจะให้โทษ
ไร้ประโยชน์ที่อำนวยช่วยอุดหนุน
เหมือนคนพาลไม่รู้จักรักแทนคุณ
ผู้เจือจุนที่ช่วยเหลือเอื้อไมตรี
                                        ไอสุรีย์  เรืองรัตน์มณี

 

ข้อเปรียบเทียบ
ชาวนา  ความใจดี
งูเห่า  ความชั่ว
                                      ไอสุรีย์  เรืองรัตน์มณี
บทวิเคราะห์
๑  ความใจดีควรใช้กับคนที่ดี
๒.ควรรู้จักพิจารณาว่าสิ่งใดมีอันตราย
๓.สัตว์มีพิษทุกชนิดมีอันตราย
๔.สัตว์มีพิษถึงแม้จะดูว่าูจะเจ็บป่วยแต่มัน
ก็ยังมีพิษเป็นธรรมชาติ
                                  (ไอสุรีย์  เรืองรัตน์มณี
คำศัพท์
 คุดคู้  คดตัวงอ
ขด  ม้วนตัวให้เป็นวง
พด  คดงอ
แว้ง  ทำให้ไปข้างๆโดยแรง
                 ( พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕)ู่

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ครูไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี . และคณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright(c)2009 Mrs.Isuree Ruengratmanee.All rights reserved.