.

คำนำ
ผู้จัดทำคำนำแบบทดสอบก่อนเรียนมดง่ามกับจักจั่นคนตัดไม้กับเทวาชาวนากับงูเห่าไก่ได้พลอยลากับจิ้งหรีดแบบทดสอบหลังเรียน

นิทานเรื่องราวที่มีประโยชน์แก่คนทุกเพศทุกวัย.  นักเรียนอ่านได้ทุกระดับชั้นและนำนิทานมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตน
 เชื่อว่าทุกคนคงเคยผ่านการอ่านหรือรับฟังนิทานมาแล้ว  นิทานจะไม่ตายไปจากวิถีชีวิตของคน
.ดิฉันจึงเชื่อว่านิทานคือเรื่องราวง่ายๆที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนอย่างยิ่ง

 .

 

สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไอสุรีย.ซึ่งจะนำพาท่านเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของนิทานที่แต่็งด้วยคำประพันธ์
ประเภท
"กลอน" หวังว่าท่านจะได้รับความรู้เรื่องคำประพันธ์ประเภท "กลอน"    พร้อมความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในการอ่านนิทานกลอนเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา      นิทานสามารถสอนให้เราฉลาดได้ สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย
ยืนยันว่าการอ่านนิทานหรือ
การฟังนิทานมากๆ จะสามารถทำให้ลูกหลานของเราฉลาดได้ทั้งทางสติปัญญา
และอารมณ
์  อีกทั้งนิทานเป็นสื่อที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ความรักและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว  
ครูสามารถใช้นิทานช่วยในการสอน นิทานจะช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการเกิดการเรียนรู้ ช่างซักถาม  และเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น
  อีกทั้งเสียงคล้องจองในคำประพันธ์เป็นการสร้างอรรถรสในการอ่านและยังได้อนุรักษ์ศิลปะคำประพันธ์ประเภทกลอน
อันมีค่ายิ่งของภาษาไทยของเรา้ให้สืบสานยาวนานต่อไป
ในบทเรียนนี้ได้วิเคราะห์ข้อคิดที่ได้รับ คำศัพท์ และการเปรียบเทียบไว้เพื่อเป็นแนวทางการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วย

 

ขอขอบคุณ นักเรียนทุกคนที่วาดภาพ ประกอบเรื่อง ขอบคุณคุณครูทุกคนที่สอนให้มีความรู้ในการจัดทำเว็บไซต์นี้  
ตลอดถึงผู้ที่เป็นกำลังใจทุกคน

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ครูไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี .และคณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright(c)2009 Mrs.Isuree Ruengratmanee.All rights reserved.