+ การอ่านทำให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ +
<<<การอ่านนั้นสำคัญไฉน
การอ่านคืออะไร
ทำไมเราต้องอ่าน
และอ่านอย่างไรให้ถูกวิธีและ
ให้ประโยชน์สูงสุดกับตนเอง
รู้ไว้ใช่ว่า
หนังสือรางวัลซีไรต์    
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(S.E.A.WRITE AWARD)
paulheng.multiply.com
วรรณกรรมดีๆที่ได้รับการยอมรับ์จากประเทศในกลุ่มอาเซียนรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

  วรรณกรรมนั้นมีมากมาย...
เลือกอย่างไรให้พบหนังสือดีๆ
สำหรับตนเอง>>>

          ประหยัดเวลา คุ้มค่าที่เลือกซื้อ พื้นฐานความรู้ในการเลือ
กวรรณกรรมที่เราควรรู้