การคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
เป็นไปตาม   สมบัติการคูณเลขยกกำลัง  ดังนี้


ที่มา : http://www.nmk.ac.th/cooc/yupin4.htm

ตัวอย่างที่ 1      จงเขียนผลคูณ     ในรูปเลขยกกำลัง
วิธีทำ                                    
                                                        = 
                        ตอบ  

ตัวอย่างที่ 2      จงเขียนผลคูณ     ในรูปเลขยกกำลัง
วิธีทำ                                    
                                                        = 
                                                        = 
                        ตอบ  

ตัวอย่างที่ 3      จงเขียนผลคูณ     ในรูปเลขยกกำลัง
วิธีทำ                เนื่องจาก         16
                        และ                 =  16
                       ดังนั้น              
                       จะได้                = 
                                                        = 
                                                        = 
                        ตอบ  

ตัวอย่างที่ 4      จงเขียนผลคูณ     ในรูปเลขยกกำลัง
วิธีทำ                            
                                                        = 
                                                        = 
                        เนื่องจาก           -(-2)  =   2
                        และ                 =
                        ดังนั้น 
                                                        =  
                                                        =  
                        ตอบ  

ตัวอย่างที่ 5      โลกหนักประมาณ     ดวงอาทิตย์หนักเป็น เท่าของโลก 
                        จงหาน้ำหนักของดวงอาทิตย์ (ที่มา : http://202.143.159.117/learnsquare/
                               courses/1/Unit04_part01_num02_05.htm
)
วิธีทำ                โลกหนักประมาณ
                        ดวงอาทิตย์หนักเป็น เท่าของโลก 
                        ดังนั้นดวงอาทิตย์หนักประมาณ () x ( ) กิโลกรัม
                                                            =          กิโลกรัม
                                                            =              กิโลกรัม
                                                            =              กิโลกรัม
                                                            =              กิโลกรัม
                        ตอบ      ประมาณ   กิโลกรัม