1. ทรัพยากรในท้องถิ่น

    ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว ผู้คนในภูมิภาคต่างๆ จึงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเลือกวัสดุให้ เหมาะสมกับการนำไปใช้ เช่น ใช้ไม้ในการสร้างบ้าน เรือ เกวียน ใช้หวาย ไม้ไผ่ ใบตอง ก้านมะพร้าว ทำ เครื่องจักสาน เครื่องผูก ใช้ดิน ทำภาชนะดินเผา ใช้ไหม ฝ้าย ทอเป็นผ้า

  1. ความเชื่อ ศาสนา และประเพณี

คนไทยมีความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องผีสางเทวดาและสิ่งเหนือธรรมชาติ ต่อมารับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์
-ฮินดู พระพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานกัน เห็นได้จากประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ เช่น การทำบุญบ้านจะมี
พิธีทางพุทธ คือ การทำพิธีสงฆ์ มีพิธีทางพราหมณ์ คือ การตั้งศาลพระภูมิ การดูฤกษ์ยาม มีความเชื่อดั้งเดิม คือ การไหว้ผีบ้านผีเรือน ผีบรรพบุรุษ เจ้าป่า เจ้าเขา

     นอกจากนี้มีประเพณีที่เกี่ยวเนื่องจากพระพุทธศาสนา ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ประ เพณีที่เหมือนกันแต่มีข้อปฏิบัติแตกต่างกันบ้าง เช่น ประเพณีทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา ออกพรรษา ทำ บุญวันสงกรานต์ ส่วนประเพณีมีเฉพาะภาคนั้น เช่น ประเพณีปอยน้อยของภาคเหนือ ประเพณีตักบาตรน้ำ ผึ้ง และประเพณีรับบัวของภาคกลาง ประเพณีบุญบั้งไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ประเพ
ณีชักพระของภาคใต้