หน่วยรับข้อมูล(Input Unit)

หน่วยรับข้อมูล(Input Unit) เป็นหน่วยแรกของคอมพิวเตอร์ที่ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ต้องสัมผัสโดยตรงเพื่อใหคอมพิวเตอร์รับข้อมุลดังกล่าวไปทำงานตามคำสั่ง ของผู้ใช้ต่อไป โดยหน่วยรับข้อมูลจะทำหน้าที่รับข้อมูลทุกรูปแบบจากฮาร์ดแวร์ต่างๆ มาเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบสัญญาณหรือข้อมูลดิจิทัลแล้วจึงส่งไปยังหน่วย ประมวลผลกลาง

ปัจจุบันฮาร์ดแวร์สำหรับรับข้อมูลมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานของผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด เมาส์ กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ เครื่องอ่านรหัสโอซีอาร์(OCR) ไมโครโฟน และวีดีโอแคม ในหน่วยการเรียนรู้นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของอุปกรณ์รับข้อมูล คือ แป้นพิมพ์ เมาส์ สแกนเนอร์และเครื่องอ่านรหัสโอซีอาร์(OCR)

 

ที่มา http://www.sawi.ac.th/elearning/hardware/memory.html

ที่มา หนังสือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิชสำราญราฎร์