เมาส์แบบใช้แสง (Optical Mouse)

เมาส์แบบใช้แสง  (Optical Mouse)

เกิดจากการใช้แสงเลเซอร์หรืออินฟราเรด จากหลอดไฟสองหลอด ส่องบนแผ่นรองพิเศษ เมื่อลำแสงสะท้อนกลับขึ้นไปเครื่องรับจะตรวจสอบว่า เมาส์เคลื่อนไป ยังทิศทางใด เป็น Mouse ชนิดใช้แสงซึ่งปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิต Mouse ชนิดนี้ได้เพิ่มให้มีความสวยงามต่างๆกันไป เช่น ใส่แสงให้กับ wheel หรือไม่ก็ออกแบบ ให้มีแสงสว่างทั้งตัว Mouse แต่หน้าที่การทำงานก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก Ball Mouse เมาส์ชนิดนี้จะมีราคาสูงกว่า เมาส์แบบทางกลแต่ ช่วยลดปัญหาเรื่องฝุ่น ติดที่ลูกกลิ้งภายในเมาส์ลูกกลิ้งแบบทางกล

เมาส์แบบใช้แสง  (Optical Mouse)

ที่มา http:\\www.special.obec.go.th

ที่มา หนังสือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิชสำราญราฎร์