สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ frame by frame
 

     การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม (Frame By Frame) คือ การสร้างคีย์เฟรมหลายคีย์เฟรมต่อกันไป โดยจะกำหนดเนื้อหาภาพนิ่งที่เปลี่ยนแปลง รูปร่าง สีสัน มุมมองหรือลักษณะอื่นในแต่ละเฟรมแตกต่างกันไป โดยคงความต่อเน่องของชิ้นงานชิ้นเดิมไว้ เมื่อมีการแสดงจึงทำให้มองเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม จะเหมาะกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนไม่มีรูปแบบแน่นอน แต่ละชิ้นงานของแต่ละเลเยอร์มีการเคลื่อนไหวเป็นของตัวเอง จึงทำให้ผลงานที่ออกมามีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งทำได้ดังนี้
1. ทำการแทรกรูปหรือสร้างวัตถุที่ตำแหน่ง  Key Frame  แรก

2. ทำการแทรก Key Frame โดยคลิกขวาที่เฟรมถัดไป (ในตัวอย่างนี้เป็นเฟรมที่ 3) แล้วเลือกคำสั่ง Insert Key  Frame

3. ทำการเลือกเครื่องมือ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/clip_image002.jpg ( selection tool(A))แล้วทำการย้ายเส้นคิวของวัตถุที่ตำแหน่ง
Key Frame ที่ 3
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/pic10/10-3-3.jpg
4. ทำการแทรก Key Frame โดยคลิกขวาที่ตำแหน่ง  Key Frame ที่ 10 แล้วเลือกคำสั่ง
     Insert Key  Frame

5. ทำการคลิกเลือกตำแหน่ง Key Frame สุดท้ายแล้วคลิกเลือกเครื่องมือ   
   ( selection tool(V))แล้วทำคลิกซ้ายค้างไว้เพื่อทำการย้ายวัตถุทั้งหมดไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง

6. ทำการแสดงผลการทำงานของชิ้นงานโดยกด Enter หรือ กดเมนู Control > play หรือ Control > Test Movie  หรือ Control >  Test  Scene