การท่องกลอนสุภาพ การท่องกาพย์ยานี11 การท่องโคลงสี่สุภาพ
บทอาขยาน(ช่วงชั้นที่ 2)
พฤษภกาสร
ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
ตนเป็นที่พึ่่งแห่งตน
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ผู้ชนะ
เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
วิถีเด็กไทย
ฟังใดได้รู้เรื่อง
ดวงตะวัน

 

 

 

ดวงตะวัน

(กลอนดอกสร้อย)

   

ดวงเอ๋ยดวงตะวัน

 
 

หนึ่งเท่านั้นเยี่ยมฟ้าน่าพิศวง

ทำหน้าที่ไม่ลำเอียงแสนเที่ยงตรง

เด่นดำรงเป็นหลักจักรวาล

แยกทิวาราตรีให้มีอยู่

อีกฤดูวนเวียนเปลี่ยนผันผ่าน

ยุติธรรมสุจริตนิจกาล

ใครนึกคร้านดูตะวันเร่งหมั่นเอย

 
       
     
   

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

 
     
ฟังเสียง