การท่องกลอนสุภาพ การท่องกาพย์ยานี11 การท่องโคลงสี่สุภาพ
บทอาขยาน(ช่วงชั้นที่ 2)
พฤษภกาสร
ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
ตนเป็นที่พึ่่งแห่งตน
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ผู้ชนะ
เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
วิถีเด็กไทย
ฟังใดได้รู้เรื่อง
ดวงตะวัน

 

 

 

วิชาเหมือนสินค้า

(กาพย์ยานี 11)

 

 

วิชาเหมือนสินค้า

อันมีค่าอยู่เมืองไกล

 

ต้องยากลำบากไป

จงตั้งเอากายเจ้า

ความเพียรเป็นโยธา

นิ้วเป็นสายระยาง

ปากเป็นนายงานไป

สติเป็นหางเสือ

ถือไว้อย่าให้เอียง

ปัญญาเป็นกล้องแก้ว

เจ้าจงเอาหูตา

ขี้เกียจคือปลาร้าย

เอาใจเป็นปืนคม

จึงจะได้สินค้ามา

จงหมั่นมั่นหมายใจ

จึงจะได้สินค้ามา

เป็นสำเภาอันโสภา

แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

สองเท้าต่างสมอใหญ่

อัชฌาสัยเป็นเสบียง

ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง

ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

ส่องดูแถวแนวหินผา

เป็นล้าต้าฟังดูลม

จะทำลายให้เรือจม

ยิงระดมให้จมไป

คือวิชาอันพิสมัย

อย่าได้คร้านการวิชา

       
     

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

     
ฟังเสียง