คำชี้แจง ให้เพื่อนๆ กาเครื่องหมาย ü ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1. ปลาบู่ทอง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใคร?

  ก.เด็กหนุ่มยากจนผู้มีใจอารี
  ข.เด็กสาวร่ำรวยผู้มีใจหยิ่งทะนง
  ค.เด็กสาวชาวบ้านผู้มีใจเมตตา
  ง.เด็กหนุ่มชาวบ้านผู้มีใจเมตตา

2. สำนวน นางวันทองสองใจ มาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องใด?

  ก.ขุนช้างขุนแผน
  ข.อุทัยเทวี
  ค.ชาละวัน
  ง.แก้วหน้าม้า

3. นางขนิษฐาในเรื่องปลาบู่ทองตายไป เกิดเป็นอะไรบ้าง?

  ก.นกแขกเต้า ต้นมะขาม ปลาบู่ทอง
  ข.ปลาบู่ทอง ต้นมะเขือ นกแขกเต้า
  ค.ต้นมะเขือ ปลาบู่ทอง ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง
  ง.ปลาบู่ทอง ต้นมะเขือ ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง

4. เหตุใด นางวันทองจึงต้องมาแต่งงานกันขุนช้าง ?

  ก.ขุนช้างใช้อุบายหลอกนางวันทองว่าขุนแผนตายแล้ว ประกอบกับมารดาบังคับเฆี่ยนตี  
  ข.นางวันทองสมัครใจแต่งงานเอง เพราะทนรอขุนแผนไม่ได้
  ค.ขุนช้างบังคับให้นางวันทองแต่งงาน มิฉะนั้นจะฆ่าขุนแผน
  ง.ขุนแผนอ้อนวอนให้นางวันทองแต่งงานกับขุนช้าง เพราะอยากไปรบ

5. พระฤาษีได้มอบอะไรให้กับแก้วหน้าม้า?

  ก.ไม้ตะพดวิเศษ หัวชี้ตายปลายชี้เป็น และลูกแก้วมรกต
  ข.ขวานทองคำขยายได้ หดได้ และเสบียงอาหาร  
  ค.หนังสือซึ่งสามารถกลายเป็นเรือเหาะหรืองู และไม้เท้าซึ่งสามารถแปลงเป็นมีดวิเศษได้
  ง.นกแก้วช่างพูด และยาแก้ไข้พาราเซตามอล  

6. ในเรื่องชาละวัน “ ไกรทอง “ เป็นคนจังหวัดอะไร และไปทำการค้าที่ไหน ?

  ก.จังหวัดเพชรบุรี และไปทำการค้าที่เมืองเพชรบูรณ์  
  ข.จังหวัดสิงห์บุรี และไปทำการค้าที่เมืองเชียงราย
  ค.จังหวัดนครราชสีมา และไปทำการค้าที่เมืองนครศรีธรรมราช 
  ง.จังหวัดนนทบุรี และไปทำการค้าที่เมืองพิจิตร

7. เหตุใด นางจันเทวีจึงถูกขับไล่ออกจากพระราชวัง ?

  ก.นางจันทราใส่ร้ายนางจันเทวี
  ข.นางจันเทวีคิดกบฏต่อท้าวยศวิมล
  ค.ท้าวยศวิมลจับได้ว่านางลักลอบเป็นชู้กับหอยสังข์
  ง.นางจันเทวีก่อเหตุทะเลาะวิวาทในพระราชวัง  

8. เมื่อนางจันเทวีรู้ว่า ลูกชายของตนเป็นมุนษย์มิใช่หอยสังข์ นางทำอะไรต่อไป ?

  ก.ปล่อยให้ลูกอยู่ในหอยสังข์นั้นต่อไปเพราะเกรงว่าลูกจะตกใจ
  ข.ทุบหอยสังข์จนแตกแล้วกอดโอรสด้วยความยินดี  
  ค.นำหอยสังข์ไปโยนลงเหวเพราะคิดว่าเป็นภาพหลอน
  ง.ทุบหอยสังข์จนแตกแล้วนำโอรสไปทิ้งที่พระราชวังเดิมที่ตนเคยอยู่เพราะอยากให้ลูกสบาย

9. สิงหไกรภพชวนพราหมณ์จินดาไปเที่ยวเล่นในที่หวงห้ามจึงได้พบกับต้นไม้วิเศษที่ใบ หากกินแล้วจะกลายเป็นอะไร ?

  ก.นาค นกแก้ว และลิง
  ข.นกแก้ว กระบือ และช้าง
  ค.ช้าง ลิง และนกแขกเต้า
  ง.นกแขกเต้า ยักษ์ และลิง

10. สุดาเทพ ถูกพระอาทิตย์สาปให้เกิดเป็นใคร ?

  ก.ลูกชาวบ้านธรรมดาทั่วไป
  ข.ลูกยักษ์ที่มีหน้าตารูปโฉมงดงาม
  ค.ลูกเจ้าพ่อเขาเขียว
  ง.ลูกชาวบ้านที่หน้าดำข้างขาวข้าง


 

New Page 1 Untitled Document