พิษมหัศจรรย์สายพันธุ์อันตราย


"พิษแมลงในกลุ่มผีเสื้อ"••.~*...HOME PAGE...*~.•

• 10 อันดับสุดยอดสัตว์มีพิษ

• พิษสัตว์ทะเล

=>การรักษาพิษจากสัตว์ทะเล

• พิษงู
=>การแบ่งประเภทงูตาม
ลักษณะพิษ
=>พิษงูรักษาโรค
=>การรักษาพิษงู
=>การจำแนกพิษงู
   oชนิดของงู
=>งูเห่าพ่นพิษสยาม
งูเห่าพ่นพิษสีทอง
=>งูกะปะ
=>งูจงอาง
=>งูเห่า
=>งูสามเหลี่ยม
=>งูแมวเซา

• พิษแมงป่อง
=>ประโยชน์ของพิษแมลงป่อง

• พิษตะขาบ

• พิษกิ้งกือ

• พิษแมงมุม

• พิษแมลง
=>แมลงในกลุ่มของด้วง
=>แมลงกลุ่มที่มีเหล็กใน
=>แมลงในกลุ่มผีเสื้อ
=>แมลงในกลุ่มของมวน
=>แมลงสาบ
=>สัตว์ในกลุ่มของตัวไร

• พิษสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

• พิษพืช
=>การรักษาพิษพืช

• พิษเห็ด

=>การรักษาพิษเห็ด

• แบบทดสอบ

• คณะผู้จัดทำ

• บรรณานุกรม


ผีเสื้อ

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผีเสื้อกลางคืน โดยทั้งตัวอ่อนที่เป็นตัว หนอน และตัวเต็มวัย จะมีขนหลายชนิดอยู่บริเวณลำตัวที่สามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้ ตัวอย่างตัว อ่อนผีเสื้อที่มีขนพิษ เช่นหนอนบุ้ง หนอนร่าน ชนิดที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ได้แก่ หนอนบุ้ง ยิปซีมอส ชนิด Lymantria dispar ส่วนตัวผีเสื้อที่ทำให้เกิดอาการแพ้จะเป็นผีเสื้อกลางคืนหลายชนิด ที่อยู่ในวงศ์ Notodontidae และ Saturniidae เป็นต้น

อันตรายจากผีเสื้อ
ขนหลายชนิดที่อยู่บริเวณลำตัวของหนอนบุ้งและตัวผีเสื้อมีสารพิษหลายประเภท โดยเมื่อเราไปสัมผัสถูกขนพิษเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการแสบร้อนทันที รวมทั้งทำให้เกิดผื่นแพ้ขึ้นที่ ผิวหนัง จากนั้นจะบวม ชา และพิษจะแพร่ไปยังบริเวณใกล้เคียงทำให้เกิดอาการอักเสบบวม เช่น ที่ ต่อมน้ำเหลือง อาจมีอาการปวดศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน ชา เป็นอัมพาต และช็อคได้

การปฐมพยาบาล
ทำได้โดยการดึงเอาขนพิษออกด้วยเทปกาว ใช้น้ำแข็งประคบบริเวณที่ถูกขนพิษ รักษาความ สะอาด ทาด้วยครีมประเภทรักษาอาการแสบร้อน ให้กินยาแก้แพ้และยาระงับปวด ในรายที่มีอาการ แพ้รุนแรง หรือเกิดอาการช็อคให้รีบไปพบแพทย์Web Page Counter