พิษมหัศจรรย์สายพันธุ์อันตราย


ชนิดของงู[Type of Snake]••.~*...HOME PAGE...*~.•

• 10 อันดับสุดยอดสัตว์มีพิษ

• พิษสัตว์ทะเล

=>การรักษาพิษจากสัตว์ทะเล

• พิษงู
=>การแบ่งประเภทงูตาม
ลักษณะพิษ
=>พิษงูรักษาโรค
=>การรักษาพิษงู
=>การจำแนกพิษงู
   oชนิดของงู
=>งูเห่าพ่นพิษสยาม
งูเห่าพ่นพิษสีทอง
=>งูกะปะ
=>งูจงอาง
=>งูเห่า
=>งูสามเหลี่ยม
=>งูแมวเซา

• พิษแมงป่อง
=>ประโยชน์ของพิษแมลงป่อง

• พิษตะขาบ

• พิษกิ้งกือ

• พิษแมงมุม

• พิษแมลง
=>แมลงในกลุ่มของด้วง
=>แมลงกลุ่มที่มีเหล็กใน
=>แมลงในกลุ่มผีเสื้อ
=>แมลงในกลุ่มของมวน
=>แมลงสาบ
=>สัตว์ในกลุ่มของตัวไร

• พิษสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

• พิษพืช
=>การรักษาพิษพืช

• พิษเห็ด

=>การรักษาพิษเห็ด

• แบบทดสอบ

• คณะผู้จัดทำ

• บรรณานุกรม

เห่าพ่นพิษสยาม
งูเห่าพ่นพิษสยาม เป็นงูเห่าจำพวกงูเห่าพ่นพิษ (Spitting cobra) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Naja siamensis กล่าวคือ เป็นงูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้ โดยสามารถพ่นพิษได้ไกล ถึง 1.5 – 2 เมตร เมื่อพ่นน้ำพิษหมดแล้ว สามารถผลิต น้ำพิษได้ในเวลา 20 นาที ก็สามารถพ่นน้ำพิษใหม่ได้ ขณะชูคอแผ่แม่เบี้ยขู่ ก็จะอ้าปากเพื่อ เตรียมพ่นพิษใส่ศัตรู จะมีรูของเขี้ยวพิษ อยู่ทางด้านหน้า เพื่อสะดวกในการฉีดพ่นพิษออกไป และถ้าพิษเข้าตาก็จะทำให้ตาบอดได้ ถ้าถูกพิษทางผิวหนังที่มีแผล ก็จะทำให้เกิดการอักเสบ แต่ไม่อันตรายมาก เพราะได้รับปริมาณพิษน้อย

ลักษณะรูปร่างทั่วไปจะคล้ายคลึงกับงูเห่าธรรมดา (Naja kaouthia) แต่มีลำตัวที่สั้นกว่า โดยจะยาวเฉลี่ยไม่ถึงเมตร มีความว่องไว นิสัยดุร้าย ดอกจันมักเป็นรูปตัว U หรือเลือนลางในบางตัว สีลำตัวบางตัวอาจมีลายดอกด่างขาว จึงได้อีกชื่อหนึ่งว่า " งูเห่าพ่นพิษด่าง " หรือ " งูเห่าพ่นพิษขี้เรื้อน " เป็นต้น
งูเห่าพ่นพิษที่พบในประเทศไทยสามารถจำแนกออกเป็น ชนิดต่าง ๆ (Variety) ได้ตามถิ่นที่อยู่และสีลำตัว เช่น งูเห่าพ่นพิษสยาม หรือ งูเห่าพ่นพิษด่าง นี้ (Naja siamensis var. Black &White) , งูเห่าพ่นพิษอีสาน (Naja siamensis var. Greenish Brown) ที่มีความยาวประมาณ 0.6 เมตร นับว่าเป็นงูเห่าที่มีขนาดสั้นที่สุด ที่พบในประเทศไทย มีสีเขียวหม่น หรือสีเขียวอมเทาทั่วตัว ลายปรากฏไม่ชัดเจน ดอกจันเป็นรูปตัว U เห็นชัดเจน กว่างูเห่าพ่นพิษสยาม เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีชนิดที่แยกออกไปคือ งูเห่าพ่นพิษสีทอง (Naja sumartra) สำหรับในต่างประเทศ ยังมีงูเห่าพ่นพิษอีก 6 ชนิด พบได้ที่ภูมิภาคเอเชียใต้ไปจรดถึงสิงคโปร์

งูเห่าพ่นพิษสีทอง
งูเห่าพ่นพิษสีทอง เป็นงูเห่าชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Naja sumatrana รูปร่างคล้ายงูเห่าพ่นพิษสยาม หรืองูเห่าพ่นพิษ (Spitting cobra) ชนิดอื่น ๆ คือมี ขนาดที่เล็กกว่างูเห่าธรรมดา (Naja kaouthia) ไม่มี ดอกจันที่แม่เบี้ย ไม่มีลวดลายตามลำตัว สีพื้นลำตัวเป็นสีเหลืองหรือสีทองสวยงาม ท้องมีสีขาว พบมาก ทางภาคใต้ของประเทศไทย และพบไปจนถึงมาเลเซียและสิงคโปร์มีชื่อเรียกอื่นอีกว่า " งูเห่าปลวก " นิยมเลี้ยง เป็นสัตว์เลี้ยงของผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน
Web Page Counter