ปัญหาที่ต้องแก้ไข | Problem
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

ปัญหาที่ต้องแก้ไข


      เมื่อเพิ่มขึ้น 3 องศา
      เมื่อเพิ่มขึ้น 6 องศา
      350 สำคัญอย่างไร
      ปรากฏการณ์เรือนกระจก
      ไฟป่า

หนทางรอด > ปัญหาที่ต้องแก้ไข > 350 สำคัญอย่างไรที่มา : http://legrandvillage.files.wordpress.com/2009/10/350ppm.jpg

ก่อนหน้านี้ตัวเลข350 อาจไม่มีความหมายพิเศษอะไร แต่เมื่อ22 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขนี้ได้กลายเป็นตัวเลขที่เราไม่อาจมองข้ามได้

นักวิทยาศาสตร์คาดคะเนไว้ว่าหากชั้นบรรยากาศของโลกมีความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 350 ppm (ppm : parts per million) หรือ 350 ส่วนในหนึ่งล้านส่วน ภาวะโลกร้อนก็ยากที่จะแก้ไข

ล่าสุด เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้วัดคาร์บอนในอากาศและพบว่า ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ขณะนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 392 ppm จากระดับความเข้มข้นที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ ที่ไม่ควรจะสูงเกิน 350 ppm