ปัญหาที่ต้องแก้ไข | Problem
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

ปัญหาที่ต้องแก้ไข


      เมื่อเพิ่มขึ้น 3 องศา
      เมื่อเพิ่มขึ้น 6 องศา
      350 สำคัญอย่างไร
      ปรากฏการณ์เรือนกระจก
      ไฟป่า

หนทางรอด > ปัญหาที่ต้องแก้ไข > ปรากฏการณ์เรือนกระจก


เนื่องจากปรากฏการณ์เรือยกระจกดูจะเป็นต้นเหตุต่อภาวะโลกร้อนทั้งจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ จึงเป็นเรื่องที่สมควรจะได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ

ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิของบรรยากาศใกล้ผิวโลกร้อนขึ้นจากแก๊สเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก

ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดขึ้นจากการที่พลังงานความร้อนจากอวกาศในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทะลุชั้นบรรยากาศของโลกลงสู่พื้นผิวโลกได้ แต่ไม่สามารถสะท้อนจากพื้นผิวโลกกลับไปยังอวกาศได้ เพราะถูกแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศสกัดกั้น ทำให้บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น

แก๊สเรือนกระจกจากฝีมือมนุษย์ มีที่มาดังนี้

  • คาร์บอนไดออกไซด์ จากเชื้อเพลิงฟอสซิล การเผาขยะ การเผาป่า และ
    อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากต้นไม้
  • ไนตรัสออกไซด์ จากกระบวนการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
  • มีเทน จากการย่อยสลายขยะประเภทอินทรีย์จากกองขยะและการทำเกษตรกรรม
  • ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน และซัลเฟอร์ฟลูออไรด์ จากกระบวนการและโรงงานอุตสาหกรรม


ที่มา : http://www.thaigoodview.com/files/u20728/GreenhouseEffect.jpg