วิถีแห่งการคงอยู่ | Solution
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

วิถีแห่งการคงอยู่


      วิธีลดโลกร้อนด้วยมือของ
        เรา

      10 วิธีประหยัดกระดาษ
        อย่างสร้างสรรค์

      Your Green Computer
      Green Life 8 สัปดาห์
      3R
      ฉลากเขียว
      ไบโอดีเซล
      แก๊สโซฮอล์
      แก๊สชีวภาพ
      วัสดุแทนไม้


หนทางรอด > วิถีแห่งการคงอยู่ > วิธีลดโลกร้อนด้วยมือของเราที่มา : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/626/30626/images/icongreen.jpg

 1. โละตู้เย็นที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี เพราะกินไฟมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า
 2. ปลูกต้นไผ่แทนรั้ว  เพราะไผ่โตเร็ว  แถมยังดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีอีกด้วย
 3. ซื้อของในตลาดสดใกล้บ้าน  จะได้ลดขยะที่เป็นพลาสติกหรือโฟมไงล่ะ
 4. ไม่ควรเอาอาหารร้อนใส่ตู้เย็น  นอกจากความเย็นจะไม่ทั่วถึงแล้ว  ตู้เย็นจะกินไฟมากขึ้นด้วย
 5. ไม่พรมน้ำจนแฉะเวลารีดผ้า  จะได้ลดความร้อนและประหยัดไฟฟ้าด้วย
 6. ขยะเปียก  เศษอาหาร  ไม่ต้องรอให้บูดเน่า  เอามาแยกผสมน้ำหมักชีวภาพก็จะได้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้
 7. หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟที่บ้าน  จะได้เพิ่มแสงสว่างและไม่กินไฟเกินไป
 8. ไม่ควรเก็บเอกสาร  หรือวัสดุที่ไม่จำเป็นในห้องที่เปิดแอร์  เพราะจะทำให้แอร์ทำงานหนัก
 9. ปิดคอมพิวเตอร์และหน้าจอทันทีที่ไม่ใช้งาน  จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 60%
 10. การติดต่อสื่อสาร  ควรใช้อุปกรณ์สื่อสาร  เช่น อินเตอร์เน็ต  แฟกซ์ ไปรษณีย์  แทนการเดินทางด้วยตนเองจะได้ลดการใช้พลังงาน
 11. ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนแดดจัด  เพราะน้ำจะระเหยเร็ว  ควรรดน้ำตอนเช้าจะประหยัดน้ำได้มากกว่า
 12. ล้างมือด้วยสบู่ก้อนแทนสบู่เหลว  เพราะสบู่ก้อนใช้น้ำในการล้างน้อยกว่าสบู่เหลว
 13. ปลูกพืชคลุมดิน   ช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน  จะทำให้บ้านเย็น
 14. เลือกใช้สีอ่อน ๆ ทาบ้านให้ดูสบายตา  เพื่อการสะท้อนแสงที่ดี  ไม่ดูดซับความร้อน
 15. เวลาซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า  ควรใส่ผ้าให้เต็มกำลังของเครื่อง  เพราะซัก 1 ตัว  หรือ  20 ตัว  ก็ใช้น้ำมากเท่ากัน
 16. ละลายน้ำแข็งในตู้เย็นสม่ำเสมอ  เพราะน้ำแข็งทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก  ตู้เย็นจะกินไฟมากขึ้น
 17. หมั่นตรวจลมยางรถยนต์เป็นประจำ  ยางอ่อนจะทำให้เปลืองน้ำมันมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า
 18. ตรวจสอบว่าบุคคลที่เราจะไปพบอยู่หรือไม่  จะได้ไม่เดินทางเสียเที่ยวและประหยัดน้ำมันด้วย
 19. ซื้อผลผลิตของท้องถิ่นใกล้บ้าน  ช่วยเกษตรกรไม่ต้องขนส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง  จะได้ไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน
 20. ทานอาหารประเภทเนื้อให้น้อยลง  เพราะฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ
 21. ทานอาหารที่มาจากธรรมชาติ  เพราะอาหารสังเคราะห์จะผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นด้วย
 22. กินผักผลไม้ให้ถูกต้องตามฤดูกาล  ถ้ากินผักผลไม้ไม่ถูกต้องตามฤดูกาลเกษตรกรต้องให้สารเคมีเร่งการเจริญเติบโต  ทำให้สภาพอากาศเสียไปด้วย
 23. หันมาใช้พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล  เอทานอล ให้มากขึ้น
 24. เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างกว่าและประหยัดกว่าหลอดปกติ 40% สามารถหาซื้อหลอดไฟ LED ที่ใช้สำหรับโคมไฟตั้งโต๊ะและตั้งพื้นได้ด้วย จะเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการให้มีแสงสว่างส่องทาง เช่น ริมถนนหน้าบ้าน การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 150 ปอนด์ต่อปี
 25. เลือกใช้บริการโรงแรมที่มีสัญลักษณ์สิ่งแวดล้อม เช่น มีมาตรการประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงาน และมีระบบจัดการของเสีย มองหาป้ายสัญลักษณ์ เช่น โรงแรมใบไม้สีเขียว มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ
 26. ใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ ในการตากเสื้อผ้าที่ซักแล้วให้แห้ง ไม่ควรใช้เครื่องปั่นผ้าแห้งหากไม่จำเป็น เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า
 27. นำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารบ้านเรือน โดยใช้การออกแบบบ้าน และตำแหน่งของช่องแสงเป็นปัจจัย ซึ่งจะช่วยลดจำนวนหลอดไฟและพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้
 28. ชักชวนคนอื่นๆ รอบข้างให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน ให้ความรู้ความเข้าใจและชักชวนคนใกล้ตัว รวมทั้งเพื่อนบ้านรอบๆ ตัวคุณ เพื่อขยายเครือข่ายผู้ร่วมหยุดโลกร้อนให้กว้างขวางขึ้น
 29. เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล กระดาษรีไซเคิลช่วยลดขั้นตอนหลายขั้นตอนในกระบวนการผลิตกระดาษ
 30. ทุกคนต้องใส่ใจ  อย่ามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไกลตัว  ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นฝีมือเรา  เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้มันกลับสู่สภาพเดิม นั่นก็คือ ตัวเรา