วิถีแห่งการคงอยู่ | Solution
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

วิถีแห่งการคงอยู่


      วิธีลดโลกร้อนด้วยมือของ
        เรา

      10 วิธีประหยัดกระดาษ
        อย่างสร้างสรรค์

      Your Green Computer
      Green Life 8 สัปดาห์
      3R
      ฉลากเขียว
      ไบโอดีเซล
      แก๊สโซฮอล์
      แก๊สชีวภาพ
      วัสดุแทนไม้


หนทางรอด > วิถีแห่งการคงอยู่ > ไบโอดีเซล

ที่มา : http://www.rakbankerd.com/kaset/Plant/622_1.jpg

     ไบโอดีเซล  คือ  น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซล ซึ่งได้มาจาก ปาล์ม สบู่ดำ น้ำมันพืชที่ใช้แล้วหรือไขมันจากสัตว์  นำมาผ่านกระบวนการทางเคมีกับแอลกอฮอล์โดยมีกรดหรือด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี  ทำให้ได้ไบโอดีเซลที่สามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์แต่อย่างใด

นอกจากจะเป็นพลังงานทดแทนที่ดีแล้วไบโอดีเซลยังมีประโยชน์อื่น ๆ  อีกมากมาย เช่น  ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง  ช่วยให้มูลค่าของสินค้าทางการเกษตรมีราคาดีขึ้น  หรือแม้แต่น้ำมันพืชที่ใช้แล้วก็ยังมีราคาเพราะว่าสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่  ที่สำคัญคือไบโอดีเซลจะเป็นอีกหนึ่งหนทางในการช่วยรักษาโลกของเราด้วย

วิธีทำไบโอดีเซลด้วยตนเอง

  1. นำน้ำมันเหลือใช้ที่กรองแล้วจำนวน 1 ลิตร มาให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิ 55 – 60 องศาเซลเซียส
  2. เตรียมโซดาไฟ 0.5 กรัมและเมทิลแอลกอฮอล์ 200 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน  แล้วเทลงในน้ำมันที่เตรียมไว้
  3. เขย่าส่วนผสมทั้งหมดอย่างแรงเป็นเวลา 10 นาที  แล้วใส่กรวยแยกไว้ประมาณ 20 นาทีให้กลีเซอรีนตกตะกอน
  4. แยกกลีเซอรีนออก  เติมน้ำอุ่นครึ่งหนึ่งของน้ำมันแล้วเขย่าเบา ๆ  เพื่อทำความสะอาดน้ำมัน
  5. นำไปใส่กรวยแยกน้ำมัน จะเห็นน้ำสีขาวขุ่นๆอยู่ด้านล่างรอให้น้ำกับน้ำมันแยกชั้นกันสมบูรณ์ดี แล้วจึงถ่ายน้ำขาวขุ่นด้านล่างออกไป
  6. ทำซ้ำ อีก 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งเพิ่มแรงในการเขย่าขึ้นเรื่อยๆ  จะเห็นว่าน้ำล้างจะสะอาดขึ้นเรื่อย ๆ
  7. ทดสอบค่า pH โดยจะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 6 – 7 หากไม่ใช่ก็ให้ล้างด้วยน้ำจนกว่าจะมีค่า pH ที่ได้คุณภา