วิถีแห่งการคงอยู่ | Solution
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

วิถีแห่งการคงอยู่


      วิธีลดโลกร้อนด้วยมือของ
        เรา

      10 วิธีประหยัดกระดาษ
        อย่างสร้างสรรค์

      Your Green Computer
      Green Life 8 สัปดาห์
      3R
      ฉลากเขียว
      ไบโอดีเซล
      แก๊สโซฮอล์
      แก๊สชีวภาพ
      วัสดุแทนไม้


หนทางรอด > วิถีแห่งการคงอยู่ > แก๊สโซฮอล์
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ( gasohol )  คือ  น้ำมันเชื้อเพลิงที่จัดเป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง  เกิดจาหหารผสมกันระหว่างน้ำมันเบนซินในอัตรา 9 ส่วน กับ แอลกอฮอล์ 1 ส่วน (เอทานอล) ซึ่งมีแก๊สออกซิเจนเป็นส่วนผสม  โดยเอทานอลสามารถสกัดได้จากพืชผลทางการเกษตร  ไม่ว่าจะเป็นอ้อย  มันสำปะหลัง  หรือข้าวโพด  เป็นต้น  รถยนต์ที่ผลิตหลังจากปี พ.ศ. 2538 (คศ. 1995)  เป็นต้นไป  สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้เลย  โดยไม่ต้องปรับปรุงหรือดัดแปลงเครื่องยนต์แต่อย่างใด  ที่สำคัญ  ยังเพิ่มระบบการเผาไหม้ให้กับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ทำให้คาร์บอนมอนนอกไซด์จากท่อไอเสียลดลงถึง้อยละ 40 นอกจากนี้น้ำมันที่ผสมแอลกอฮอล์ยังเกิดปฏิกิริยาการสันดาป (การเผาไหม้) ได้เร็วทำให้ควันดำจากการสันดาปลดลงร้อยละ 20 ส่งผลให้อากาศมีคุณภาพดีขึ้นและลดปัญหาจากปรากฎการณ์เรือนกระจก ที่สำคัญเอทานอลเป็นสารที่สามารถผลิตเองได้ในประเทศจึงเป็นการช่วยลดปัญหาการนำเข้าน้ำมัน  และเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย