วิถีแห่งการคงอยู่ | Solution
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

วิถีแห่งการคงอยู่


      วิธีลดโลกร้อนด้วยมือของ
        เรา

      10 วิธีประหยัดกระดาษ
        อย่างสร้างสรรค์

      Your Green Computer
      Green Life 8 สัปดาห์
      3R
      ฉลากเขียว
      ไบโอดีเซล
      แก๊สโซฮอล์
      แก๊สชีวภาพ
      วัสดุแทนไม้


หนทางรอด > วิถีแห่งการคงอยู่ > วัสดุแทนไม้
วัสดุแทนไม้ หรือไม้เทียม ( Artificial Wood ) เป็นทางเลือกอีกหนึ่งหนทางอยู่รอดของป่าธรรมชาติ

ในปี พ.ศ. 2549 มีการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มถึง 21,000 ล้านกล่องทั่วโลก ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 189 ล้านกิโลกรัม และกล่องพวกนี้มีปริมาณการรีไซเคิลเพิ่มขึ้นทุกปี โดยกล่องเครื่องดื่มที่นำมา    รีไซเคิลจำนวน 1 ตัน จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 0.9 ตัน กล่องยูเอชทีทำมาจากกระดาษ 75 %  พลาสติกโพลีเอทธิลีน 20 %  และอลูมิเนียมฟอยล์ 5 %  ซึ่งวัสดุเหล่านี้นำกลับมารีไซเคิลได้ทั้งหมด ข้อสำคัญคือหลังจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ภายในแล้ว ควรพับให้แบน เก็บรวบรวมนำไปขายร้านของเก่า เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ สมุด แฟ้ม กล่อง ลัง ถังขยะ เฟอร์นิเจอร์  โต๊ะ เก้าอี้ เตียง กล่องดินสอ และอีกสารพัด

ปัจจุบันมีงานวิจัยทำโพลิเมอร์ คอมโพสิตจากไม้สกุลกระถิน  ( Acacia ) ซึ่งเป็นไม้ในวงถั่ว ที่มีคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจนดี และเติบโตได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ วัสดุชนิดนี้ดูแลง่าย และใช้งานได้นาน 10 – 15 ปีทีเดียว


ที่มา : http://www.best-b2b.com/userimg/1017/1039-1/artificial-wood-715.jpg