ครูหัวหน้าทีม
นางดรุณี เสมอภาค (ครูแก้ว)
เป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
E-mail : druneesp@gmail.com


สมาชิกร่วมทีม
นายอาทร ยอดจันทร์ (ทร)
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
E-mail : babymike_club@hotmail.com

สมาชิกร่วมทีม
นายสุทธิชัย พะวร (โจ้)
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
E-mail : suttichai_sound@hotmail.com

สมาชิกร่วมทีม
นางสาวเนตรชนก แย้มยิ้ม (ตาล)
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
E-mail : net_yam@hotmail.com