การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอกจะเกิดขึ้นภายในอับเรณู ( anther ) ซึ่งประกอบด้วยอับละอองเรณู pollen sac ) อยู่ 4 อัน ภายใมนอับละออกเรณูจะมีเซลล์อยู่เป็นกลุ่ม ๆ แต่ละเซลล์เรียกว่า ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ ( microspored mother cell )ต่อมาภายในไมโครสปอร์แต่ละเซลล์จะมีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสทำให้ได้ นิวเคลียส 2 อัน คือ เจเนอเรทีฟนิวเคลียส ( generative nucleus ) และ ทิวบ์นิวเคลียส( tubenucleus )