ชนิดของเกสรตัวเมีย

เกสรตัวเมียแบ่งออกเป็น 2 ชนิด โดยอาศัยห้องหรือคาร์เพลภายในรังไข่เป็นตัวแบ่ง ได้แก่

1. เกสรตัวเมียเชิงเดี่ยว (simple pistil) คือ เกสรตัวเมียที่มีคาร์เพลเพียงอันเดียว เช่น ดอกจำปี กระดังงา ถั่วลันเตา สตรอเบอร์รี่ มะลิ บานบุรี แค หางนกยูง โสน ราชพฤกษ์ กระถิน


ดอกหางนกยูง


ดอกกระดังงา


ดอกราชพฤกษ์

2. เกสรตัวเมียเชิงประกอบ (compound pistil) คือ เกสรตัวเมียที่ประกอบด้วยหลายคาร์เพลมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งแต่ละอันอาจแยกเป็นอิสระต่อกัน เรียกว่า apocarpous pistil หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เชื่อมติดกัน เรียกว่า syncarpous pistil เช่น

2.1 รังไข่ ก้านเกสรตัวเมีย และยอดเกสรตัวเมีย เชื่อมติดกันทุกส่วน ได้แก่ คำแสด ส้ม


ดอกส้ม

2.2 รังไข่และก้านเกสรตัวเมียติดกัน แต่ยอดเกสรตัวเมียแยกกัน ได้แก่ ชบา แตง


ดอกชบา

2.3 รังไข่ติดกัน ก้านเกสรตัวเมียและยอดเกสรตัวเมียแยกกัน ได้แก่ ละหุ่ง บานเช้า


ดอกบานเช้า

2.4 รังไข่แยกกัน ส่วนก้านเกสรตัวเมียและยอดเกสรตัวเมียติดกัน ได้แก่ โมก บานบุรี


ดอกโมก

2.5 รังไข่และก้านเกสรตัวเมียแยกกัน แต่ ยอดเกสรตัวเมียติดกัน ได้แก่ ขจร รัก


ดอกขจร


ที่มา http://158.108.17.142/learn/student.php?lesson=lesson4&lesson_id=4&action=story_2_1&step=1

หนังสือ คัมภีร์ชีววิทยา ม.4-5-6 Entrance A-NET ฉบับสมบูรณ์

เรียนเรียงโดย ผศ.ประสงค์ หลำสะอาด และ ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด

สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา จำกัด