กลุ่มดาวนายพราน (Orion)

รูปภาพจาก : http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/images/2005/
img20050101_01_Orion.jpg

       กลุ่มดาวนายพรานในจินตนาการของชาวตะวันตก ถูกตั้งขึ้นตามตำนานของกรีก แต่ชาวไทยมองว่าเป็น กลุ่มดาวเต่า และ กลุ่มดาวไถ ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นเมืองเกษตรกรรมของบ้านเรา กลุ่มดาวนายพรานมีดาว
ไรเจลเป็นดาวสว่างที่สุด แต่ดาวที่มีชื่อเสียงคือดาวบีเทลจุส ดาวยักษ์แดงซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสามดวงของดาวสามเหลี่ยมฤดูหนาว(คือดาว
บีเทลจุส ดาวซิริอุส และดาวโปรซิออน) เราสามารถใช้กลุ่มดาวนายพรานสำหรับการชี้ดาวต่างๆ ได้มากมาย เช่น ลากจากดาวอัลนิลัม ไป ดาวเมสสา จะชี้ตรงทิศเหนือ ใต้กลุ่มดาวนายพรานเป็นกลุ่มดาวกระต่ายป่า ดาว
ไรเจลอยู่ติดกับกลุ่มดาวแม่น้ำที่มีดาวอะเคอร์น่าเป็นดาวเด่น (ไม่ได้อยู่ติดกัน) เข็มขัดนายพรานชี้ไปที่ดาวตาวัว (อัลดิบารัน) และถ้าลากจาก
ไรเจลผ่านบีเทลจุสจะได้ดาวคาสเตอร์ เป็นต้น

Back