สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน


สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน หรือที่รู้จักกันมาตั้งแต่โบราณว่า อาณาจักรเปอร์เซีย ชาวเปอร์เซียเป็นผู้นำศิลปวัฒนธรรมของตะวันออกกลาง ไปเผยแพร่ยังดินแดนที่ตนไปทำสงคราม และทำการค้า ชาวอิหร่านเกือบทุกคน นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมี 2 นิกายคือ  กว่าร้อยละ 89 นับถือนิกายชีอะห์ ร้อยละ 9 นับถือนิกายซุนนี มีประชากรจำนวนน้อยมากที่นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาโซโรแอสเตอร์

วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
            พื้นฐานทางวัฒนธรรมของอิหร่านมีรากฐาน ที่สำคัญมากจากศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอิหร่านเป็นอย่างมาก หลังการปฏิวัติวัฒนธรรม การแต่งกายแบบตะวันตกถูกห้ามโดยสิ้นเชิง หรือแม้กระทั่งการสวมชุดว่ายน้ำก็เป็นสิ่งต้องห้าม

ลักษณะที่อยู่อาศัย
            บ้านของชาวอิหร่านจะก่อสร้างเป็นอาคาร ก่อด้วยหิน หรืออิฐ เป็นทรงสี่เหลี่ยม มีซุ้มประตูทางเข้ารูปโค้ง ยื่นออกมาจากตัวบ้าน ภายในบ้านแบ่งออกเป็นห้องๆ เป็นสัดส่วน มีห้องรับแขกอยู่บริเวณส่วนหน้า แยกจากส่วนของบ้าน ส่วนบ้านพื้นเมืองจะสร้างด้วยดินเหนียว ตั้งติดกับพื้นดิน หลังคาโค้ง

อาหาร
            อาหารหลักของชาวอิหร่านคือ  ข้าว ซึ่งมีวิธีการหุงที่แตกต่างกันออกไป และมีรูปแบบรสชาติที่แตกต่างกันไปในท้องถิ่นเช่น เชโล เป็นข้าวที่หุงด้วยนมเปรี้ยว เชโลเคบับ เป็นข้าวที่รับประทานกับเคบับ

งานเทศกาล
            งานก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามคือ  งานเนารูช หรืองานฉลองปีใหม่ช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี โดยถือว่าเป็นวันที่จักรวาลถูกสร้างขึ้น และพลังเหล่านั้นก็สำแดงออกในธรรมชาติ เมื่อถึงปีใหม่จะมีการเฉลิมฉลองเช่น  การเต้นรำตามธรรมเนียมพื้นเมือง การกินเลี้ยง การประดับประดาโคมไฟ เพื่อเตรียมรับกับสิ่งดีงามต่อไป

กีฬา
            กีฬาพื้นเมืองของอิหร่านคือ  กีฬาบาซทานี เป็นกีฬาที่ใช้ทักษะของมวยปล้ำ มีการตีกลองให้จังหวะ พร้อมกับการอ่านบทร้อยกรอง ในระหว่างการเล่นกีฬา